S:1

Müslümanların beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durmaya ne ad verilir?

Müslümanların beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durmaya ne ad verilir? sorunun cevabı "İhram" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki yanlış yazılmış? Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır? Kronolojik sıraya koyduğumuz zaman en önce hangi olay yaşanmış olabilir? Kimi sevmez noktalama işaretlerini, kimi çok sever, bol kullanır. Kimi de bazılarını sever, bazılarını sevmez. Soru sormayı yeğleyen, hem okuruna soran, hem kendini sorgulayan yazar, soru işaretine bayılır. Yüreği yanık yazarla, yürekleri yakmak isteyen yazar ünlem işaretine tutkundur. Kısaca, bir kulaçlık bir yazıyı, bin beş yüz kulaç derinliğe eriştirir noktalama işaretleri.Paragrafta, noktalama işaretlerinin hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır? Aşağıdaki meyvelerden hangisinin rengi ingilizce yellow olarak söylenir? (+8) - (-5) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır? Türkiye 36 - 42 kuzey paralelleri arasında yer alır.Bu bilgiden hareketle Türkiyenin konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı örneğidir? Açılarına göre üçgenleri verirken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlçedeki yerel yönetim birimi hangisidir? Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş ve hareket bildiriyor? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki mad- delerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolunun tamamını işgaline olanak sağlamıştır? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımız- daki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün yaptığı en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman gibi görünen ancak iki yüzlü/riyakâr davranışlar içinde olan kişi için kullanılan kavram hangisidir? Ankaradan saat 10:15 te yola çıkan ve saat 16:00da İstanbula varan bir otobüsün yolculuğu ne kadar sürmüştür? Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti.Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır? 16. yüzyılın en güçlü şairlerindendir. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir. Eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre yaşamın anlamı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da etkilendiği bilinmektedir. Kendisine bağlanan maaşı almasında güçlük çıkaran memurları şikayet etmek için yazdığı Şikâyetname adlı mektubu edebiyatımızdaki en ünlü yergilerden biridir.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti yoktur.Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir? Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın bireye sağladığı faydalardan biri değildir? 398 715 064 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Biyomla ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir? Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içindedir.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Açılmak kelimesi aşağıdaki deyimlerden hangisine Utangaçlıktan uzaklaşarak birdenbire serbest davranmaya başlamak anlamını ver- miştir? Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşılarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir? 1. Su 2. Doğalgaz 3. Elektrik 4. ToprakYukarıdaki verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaktır? Beraat Recepin babası 78 kilogramdır. Beraat Recep babasından 49 az olduğuna göre, babası ile Beraat Recepin kütleleri toplam kaç kilogramdır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sürtünme kuvvetinin günlük hayatta olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerinden biridir? Dünyanın tüm güzelliklerinin........paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir