S:1

Kurban için kesilecek hayvan küçük baş hayvansa en az ............ yaşını doldurmuş olması gerekir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kurban için kesilecek hayvan küçük baş hayvansa en az ............ yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? 10 ve 16. yüzyıllar arasını kapsayan, din yoluyla Arapça ve Farsçadan yeni sözcüklerin dilimize girmeye başladığı döneme Türkçenin tarihii gelişim sürecinde verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türk devletlerinde tanrı tarafından verildiğine inanılan güç.Tarihte bilinen ilk Türk devleti.Ölen kişilerin arkasından yapılan cenaze töreniYerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti​Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? Düşmüş içime gölgesi Alacakaranlıkların Bakmaktan korkuyorum Aynasına suların Sıkışıp kalmış gibiyimGüz hüzünlerinin dar sokağındaŞimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir? Damdan düşer gibi bu söylenmez. cümlesindeki deyimin anlamı nedir? Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak, o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpımıdır.Bu cümlede tanımı yapılan sağlık ölçütü kavramı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlayan ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlıdır. Şiirde anlam ikinci planda tutularak hissettirmek ve sezdirmek amaçlanır. Sözcükler arasındaki ahenk ön plana çıkarılır.Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? İkiz kardeşlerde verilen nüfus bilgilerinden hangisi farklıdır? Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı. Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden biri değildir? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker? insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? 10' dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken 3. söylediğimiz sayı dahil saydığımız sayıların toplamı kaçtır? İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devletinin durumu neydi? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Uzun sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bu gecede Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmiştır. - Ramazan ayının 27.gecesidir. - Kuran-ı Kerimde bu isimde bir sure vardır.Yukarıda özellikleri verilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ek fiil kullanılmamıştır? Meydana gelmesi engellenemez.Alınacak tedbirlerle zararları engellenebilir ya da azaltılabilir.Sel, çığ, heyelan, deprem örnektir.Can ve mal kaybına neden olur.Hepsinin oluş sebebi ve etkileri aynıdır.Yukarıda doğal afetlerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir? Ekmek üzerinde oluşan mantar türü aşağıda verilenlerden hangisidir? Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir.İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol, aşağıdakilerden hangisidir? (sbs-2010) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarındandır? Ali, günün 8 saatini uyuyarak geçiriyor. Buna göre Ali bir yılın kaç saatini uyuyarak geçirmiş olur? Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kaynağıdır? Bulgaristan ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Aşağıdaki ürünlerden hangisi farklı bir alanda kullanılmaktadır? A, C, D, F, Ğ, .... örüntüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada yazılmıştır? Ömer uzunluğu 600 m olan daire şeklindeki koşu pistinin etrafında 36 tur koşuyor. Buna göre ömer, toplam kaç metre koşmuştur? Bir arı bal yapmak için eylül ayında 3439,ekim ayında 3194,kasım ayında ise 2448 tane çiçek gezmiştir. Bu arı sonbahar mevsiminde toplam kaç tane çiçek gezmiştir? Bir biberon 200 mL süt almaktadır. Günde iki biberon süt içen bir bebek bir haftada kaç mL süt içer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir