S:1

Hac ne zaman yapılır?

Hac ne zaman yapılır? sorunun cevabı "Zilhicce ayının 9-14 arası günlerinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki varlıkların hareketlerinden hangisinde bir farklılık vardır? Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası sebebidir? Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? I. RusyaII. İngiltereIII. AlmanyaIV. FransaYukarıda verilen ülkelerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir ? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinaye (değinmece) vardır? Oscar Wildeın Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.sözü hangi tartışma türü için uygundur? Aşağıdaki araçlardan hangisinde pil kullanılır? Furkan Suresi 77. (De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ! ) Ayete göre Allaha olan hangi sorumluluğumuzdan bahsedilmektedir. Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;• II. Kılıç Arslan,Danişmentlilere• Rükneddin Süleyman Şah, Saltuklulara• I. Alâeddin Keykubat, Mengüceklilere son vermiştir.Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin amacı için, aşağıdakilerdenhangisi söylenebilir? Şimdi tarlalar traktör ile sürülüyor. Eskiden ise tarlalar ............. yardımıyla sürülürdü.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanlar, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir? Aşağıdaki öğretmen özelliklerinden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? "8110" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Nitel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. MotosikletII. Elektrikli bisikletIII. Lastik tekerlekli traktörIV. Üç tekerlekli yük motosikletiYukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? Aşağıdakilerden hangisi bir yetenektir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir? Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler? En sevdiğiniz çizği film saat 13:00 de başlayacak. Şimdi saat 11:00 ise çizği film izlemek için kaç saat beklemelisiniz? Bir torbadaki özdeş topların 11i kırmızı, 8i beyaz, 9u mavi ve 12si siyahtır.En az kaç top çıkarılırsa, torbada kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru bir şekilde ayrılmıştır? 86 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece memeli canlılara özgü olup diğer omurgalı hayvanlarda görülmez? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ayşe - - - - in the school volleyball team while she - - - - to primary school. İtfaiye- Polis İmdat –Acil Yardım Merkezi numarası sırasıyla kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? Lidyalıların madeni parayı bulmaları ve Kral yolunu kullanmaları hangi alanda kolaylık sağlamıştır 2,45 Sayısı aşağıdaki hangi ondalık sayılar arasında yer alır? I have never - - - - him in a suit and tie. Yakup is afraid - - - - insects. Aşağıdakilerden hangisi gök cisimleri arasındaki mesafeyi gösteren uzunluk birimidir? Peygamberliğin 10. yılına niçin Hüzün Yılıdenmiştir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır? O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. (Enam Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allahın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır? 14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir