S:1

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz
(....) Sağlıklı ve maddi imkanı yerinde olan her Müslümanın ömründe en az iki
defa haccetmesi farzdır
(....) Hz. Muhammet (s.a.v.) yaşadığı yeri görür.
(....) Müslümanların etrafında tavaf ederek hac vazifesini yerine getirdiği yer
Mescid-i Nebidir
(....) Hac için gerekli maddi güce sahip olan herkes hacca gidebilir

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(....) Sağlıklı ve maddi imkanı yerinde olan her Müslümanın ömründe en az ikidefa haccetmesi farzdır(....) Hz. Muhammet (s.a.v.) yaşadığı yeri görür.(....) Müslümanların etrafında tavaf ederek hac vazifesini yerine getirdiği yerMescid-i Nebidir(....) Hac için gerekli maddi güce sahip olan herkes hacca gidebilir sorunun cevabı "YDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hangi kelime cümle başında olmasa da büyük harfle başlar? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Haymana, Obruk, Cihanbeyli, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedirler? Aşağıdaki tekliflerden hangisine kesinlikle hayır demeliyiz? üm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVAda toplayarak, tarihte bilinen ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetlerini başlatan uygarlık hangisidir? Kan hücreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Erzurum Kongresinde:kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi onaylanmıştır. Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliyeyi egemen kılmak temel ilke olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) vefatından sonra görülen durumlardan biri değildir? Aşağıdaki aydınlatma teknolojilerinin geçmişten günümüze sıralanması nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi çapraz iletişim becerisine örnek verilebilir? Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.) I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması hangisidir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede kaç puan alan başarılı olur? Babam bir fırına 476 TL, ütüye ise fırından 276 TL az para ödedi. Babam toplam kaç lira harcadı? Bilgisayar sadece bip seslerini çıkarabiliyorsa bu bilgisayarda aşağıdakilerden hangisi bulunmuyor olabilir? Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlayan bir gelişme değildir? Oyun hamuru ile oynayan bir çocuk çeşitli şekiller yaparak bir kule yapmaktadır. Buna göre uygulanan kuvvetin hangi etkisi kullanılmıştır? (I) Bir çift güvercin, çevredeki kırlık alandan daha uzaklara gitmeye başladılar. (II) Ta ki bir gün kendi başları-na uçarken yağmur yağmaya başlayana dek. (III) Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı. (IV) Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi. (V) Onlar da ters uçmaya başladı ama yere çakıldı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? "Çiçekçiler" kelimesindeki yapım eki hangisidir? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler yoktur? Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir ? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "ilgi göstermemek" anlamı vardır? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Fen bilgisi dersinde, Cisimlerin Genleşmesi konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok varlığı belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Hareket edebilmemiz için vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Sözü edilen besin içeriği hangisidir? Türk kültür ve misafirperverliğini dikkate alarak Bir fincan kahvenin kırk yıl ............. vardır.cümlesinde boş bırakılan yeri doldurmanız istendiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmamız uygun olmaz? Bir okulda 21 sınıf vardır. Her sınıfta 24 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 118 tanesi erkektir. Buna göre bu okulda kaç tane kız öğrenci vardır? Esritti aşka düşürdü Ben ham idim aşk pişirdi Aklımı başa devşirdi Hayrı şerden seçer oldumAltı çizili dizedeki edebîsanat aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de da nın yazımı yanlıştır? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı hangi seçenekte doğruçözümlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir? A: - - - - ?B: Go straight ahead and turn left. It is opposite the police station. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir