S:1

Mertay 376 sayısını hangi sayı ile toplarsa, toplamı 854 bulur?

Mertay 376 sayısını hangi sayı ile toplarsa, toplamı 854 bulur? sorunun cevabı "478" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir okuldaki öğrenci sayısı 2970tir. Bu öğrencilerin 1029si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Başak 36, Elif 14 yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir? 7, 0, 1, 8 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? Sakarya Zaferinin ardından TBMM ile Fransızlar arasında yapılan antlaşmaaşağıdakilerden hangisidir? Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? 8 metre 45 santimetre kaç santimetredir? Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Verilen kelimelerden hangisi 3 hecelidir? Uçak, bence otomobil, tren ve gemiden daha önemli bir buluştur. Çünkü bunlardan çok daha hızlı ve güvenlidir. Binlerce km uzaktaki yerlere çabuk varabilirsiniz. Uçak icat edilmeseydi dünyada bu kadar insan seyahat edemez, turizm sektörü de bu kadar gelişemezdi. Uçaklarda, kaza ve ölüm oranı çok düşüktür. Hava yolu hatla- rının yol yapımı, yol bakımı gibi masrafları yoktur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir? Aşk ateşi gir canıma Beni yakıp yandırmaya Yedi deniz suyu yetmez Bu ateşi söndürmeyeBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? İki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı 37 ‘dir . Bu kardeşlerin dört yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Bir suç soruşturması neticesinde suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil olması halinde dava açmaya karar veren Cumhuriyet savcısının ceza mahkemelerine dava açmak için düzenlediği belgeye ne denilmektedir? Lidyalılar, Sarddan başlayıp Mezopotamyaya kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır.Bu durum Lidyalıların öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde gelişmelerine katkı sağlamıştır? Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüsü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Taryat YazıtıII. Orhun YazıtlarıIII. Talas YazıtlarıVerilenlerden hangileri Türk yazıtlarıdır? Cumhuriyet Bayramını hangi tarihten beri kutlarız Yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? Bir terzi bir top kumaşın birinci gün 12 metre 20 santimetresini, ikinci gün birinci gün kullandığı kumaştan 4 metre 40 santimetre daha fazlasını kullanıyor.Terzi iki günde bir top kumaşın ne kadarını kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Bir biberon 2 çay bardağı süt alır. 6 çay bardağı süt kaç biberon şişesini doldurur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisişaşırma bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesinin zararlarından biridir? Televizyon programlarının topluma zarar verdiği artık ortak bir görüş olarak dillendirilmektedir. İnsanı geliştiren, eğiten, yücelten programlar maalesef yok de- necek kadar az. Sıradanlık, bayağılık almış yürümüş. Öncelikle çocuklar ve gençler bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bir çıkış yolu aranıyor. Çocuklara güzel örneklerin, iyi insanların tanıtılması gerekiyor.Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? "23" sayısını oluşturan rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul öncesi eğitim gören çocuklara aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Gölün üstünden turna katarları geçiyordu. cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi temizliktir? Bir sayının 15 ile bölümünde bölüm 12 ise bu sayı aşağıdakilerin hangisinden büyük olamaz? Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir? Bu kitabı değerlendirdiğimizde sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kitap genellikle içeriği açısından tenkit edilebilir. Ama biz öyle yapmadık çünkü elimizdeki kitap bizi yönlendiriyor. O nedenle diyoruz ki bu kitap kurallara uymayışı ve sistematiği açısından kesinlikle bilimsel çalışmalarda kullanılamaz. Eğer yazar, kendi yanlışları- nı düzeltmeden kitabını bastırıyorsa bu da büyük bir hatadır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir? "On iki " hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan bir sayıdır? Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir? Onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler. Yukarıdaki Ayeti Kerimede aşağıdaki güzel huylardan hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir