S:1

Mehmetin boyu 158 cm, Alinin boyu Mehmetin boyundan 15 cm daha uzundur. İkisinin boyları toplamı kaç cmdir?

Mehmetin boyu 158 cm, Alinin boyu Mehmetin boyundan 15 cm daha uzundur. İkisinin boyları toplamı kaç cmdir? sorunun cevabı "331" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi ismin hal eklerinden birini almıştır? Aşağıdaki verilenlerden hangisini mıknatıs çeker? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.1. (....)Alkol ve uyuşturucu ile mücadele eden kuruluş KIZILAYdır.2.(....) Mıknatısın bütün cisimleri çekme özelliği vardır.3.(....) Kuvvet, hareket eden bir cismi durdurabilir4.(....) Mıknatıslar At Nalı, U, Çubuk ve Halka şeklinde olabilir.5.(....) Bazı yağlar hayvanlardan, bazıları ise bitkilerden elde edilir. Kuranın en kısa suresidir.Kuranın ilk suresidir.Kuranın en uzun suresidir.Kuranın son suresidir.​Yukarıdaki cümlelerin cevapları hangisidir? Seracılık, turizm faaliyetleri, muz, turunçgiller denilince aklımıza hangi bölge gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, kolesterolü normal değerlerde tutarak oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı davranışlardandır? Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adın yerine kullanılan kelimeyle sağlanmıştır? 103 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Namazın farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Yeryüzünde farklı türlerde toprakların oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur. Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı düşünülemez? Aşağıda verilenlerden hangisi için kuvvet etkisine gerek yoktur? Allahı Arayan İnsan olarak da bilinen ve Yaratıcısının Güneş,Ay,Yıldız gibi cisimlerin olmadığını yaratıcısının sadece Allah olduğunu kabul eden Peygamber kimdir? Kesme işareti (‘) hangisinde yanlış kullanılmıştır? İlk psikolojik roman hangisidir? (102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye ne denir? Mevlana ve Yunus Emre, ünleri Anadolu sınırlarını aşmış çok değerli şahsiyetlerdir. Böyle değerli şahsiyetlere sahip bir toplum olarak onların kıymetini bilmeli, edebiyatımıza kazandırdığı eserlere sahip çıkmalıyız.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 12 kişilik bir grupta 1 başkan ve 1 başkan yar- dımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi eş anlamlı kelimelerdir? Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabbin kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.Bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle kurulmuş ikileme vardır? ​Günümüzde çok küçük depolama alanına sahip olması nedeniyle kullanılmayan araç hangisidir ? Ankara-Konya arası 262000 m, Konya-Yalova arası 543 km, Yalova-Ankara arası 413000 mdir. Ayhan Konyadan yola çıkarak Yalovaya gidiyor. Sonra Yalovadan Ankaraya gidiyor. Ankara dan da Konya ya dönüyor. Ayhan toplam kaç km yol gitmiştir? (Müminlerden) Tövbe edenler , ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip, kötülükten alıkoyanlar ve Allahın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele! (Tevbe suresi, 112. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan ibadetlerden biri değildir? "Biz Ankara'ya yeni geldik." cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 50 kilogram şekeri 5 koliye eşit bölersek kaç koli gerekir? I. Coğrafi KeşiflerII. Kavimler GöçüIII. ReformAvrupada yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur? İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir? *Yeni harflerin kabul edilmesi*Soyadı Kanununun kabulü*Medeni Kanunun kabulüYukarıda verilen yeniliklerin sonucunda ne olmuş olabilir? Laik eğitim sistemine ne zaman geçilmiştir? "Kazanmak" fiilinin di' li geçmiş zamanının 2. tekil şahsı hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür? Aşağıdaki fiillerden hangisi devam eden bir eylemi bildirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir