S:1

Bir balıkçı, 524 balığın 176 tanesini dün, 155 tanesini de bugün sattı. Balıkçı denizden 239 balık daha tuttu. Balıkçı da kaç tane balık vardır?

Bir balıkçı, 524 balığın 176 tanesini dün, 155 tanesini de bugün sattı. Balıkçı denizden 239 balık daha tuttu. Balıkçı da kaç tane balık vardır? sorunun cevabı "432" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden biri değildir? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? I. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerin tümü - - - - olarak tanımlanır.II. Temas ettiği maddenin özelliklerini değiştirmeden hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdan uzaklaştırılması - - - - olarak tanımlanır.III. Ortamdaki tüm mikroorganizmaların temizlenmesine ise - - - - denir.Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? I. Coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmayı ortadan kaldırmakII. Dili İngilizce olan ülkeler ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesiIII.Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasıYukarıda verilenlerden hangileri 1993 yılında kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOYun amaçları arasında yer alır? Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Unutulan namaz hatırlanınca kılınır. Bu esas namazla ilgili neye dikkat etmemizi istemektedir? Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir? Elektrik akımı ile ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşur.III. İki özdeş direnç paralel bağlandığında elde edilen eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarıdan hangileri doğrudur? I. Doğal kaynakların farklı alanlarda kullanılması, önemini arttıran etkenlerden biridir.II. Kanada, ABD ve Rusya gibi gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını verimli kullanmaktadırlar.III. Teknolojik gelişmeler doğal kaynak israfını artırmıştır.Doğal kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye neden olur? İnsanın hayatta en büyük destekçisi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir. Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri tehditlerin yerini alan çok boyutlu ve asimetrik tehditler arasında yer almaktadır? İlahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm kutusuna atılamaz? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki kütlesi neyi ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde delerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Erzurum;Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Şehrin macerası düşünülürse bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir özellik kabul edilir. Malazgirt Zaferinin açtığı yoldan yeni vatana giren cetlerimizin ilk fethettikleri büyük merkezî şehirlerden biridir. Hür ve müstakil yaşamak iradesi ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. Atatürk Erzurumdan işe başlar. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolunun içine doğru yürür; oradan başlayarak yurdumuzu milletimizin tarihîhakları adına yeni baştan fetheder.Bu parçadan Erzurumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakileden hangisi doğru değildir? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? ‘kalamar kelimesi içinde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? Yavuz Sultan Selim zamanında ;I- Memlük Devleti yıkılmışII- Baharat Yolunun denetimi Osmanlı Devletinin kontrolüne geçmişIII- Suriye, Mısır, Hicaz toprakları alınmışgörülen bu gelişmelerden hangisi veya hangileri ekonomik anlamda Osmanlıya fayda sağlamıştır? Güneş ışınlarının Dünyada dik ya da dike yakın geldiği bölgede sıcaklık fazla olur.Buna göre, Güneş ışınları Kuzey Yarımküreye en dik geldiğinde hangi mevsim yaşanmaktadır? Sınıfımızda 9 kız, 8 erkek öğrenci top oynuyor.Sınıfımızda kaç tane öğrenci top oynuyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır ? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? I. sekiz yüz yetmiş birII. yirmi altıIII. beş yüz beş sayılarını rakamlarının sayı değerlerinin çarpımına göre büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirlerde öne çıkan temalardan değildir? Hz.Muhammed(s.a.v)in söylediği sözlere ne denir? I. İyotun süblimleşmesiII. Suyun sıcaklığının azalmasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların hangilerinde maddenin entropi değişimi (∆S) sıfırdan büyük olur? Günde 2400 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Allahın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? Doğruluk iyiliğe,..........cennete götürür.Yalan kötülüğe,.........cehenneme götürür.Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdaki özel isimlere getirilen eklerin hangisi doğru yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir