S:1

Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir?

Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? sorunun cevabı "Fetanet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İletişim, sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayrılır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi iletişim türü olarak diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? Kuran-ı Kerim İslam halifelerden .....I..... zamanında kitap haline getirilmiş, .....II..... zamanında ise çoğaltılmıştır.Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi yazılmalıdır? XVIII. yüzyılda Avrupa devletleriamaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışı ile dış politikalarına yön vermişlerdir.Buna göre yukarıda bahsedilen politikanın genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber insanlara içten davranırdı. İnsanlar onunla çekinmeden konuşabilirlerdi. O, insanların konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. Yaşlı, hasta, yetim ve fakirlerle yakından ilgilenirdi. Kimsesiz ve öksüzleri sık sık ziyaret ederdi.Yukardaki paragrafta Peygamber efendimizin hangi özelliğinden söz edilmemiştir? için sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi kurmuştur ? The teacher - - - - wrote these questions must be very cruel. 103458 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 3e tam olarak bölünemez? Aşağıdakilerden hangisi karışımları ayırma yöntemi olarak kullanılmaz? Zararlı atıkların, canlılardan dışarı atılması canlıların hangi özelliğidir? Osmanlı Devleti' nde kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah kimdir? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Batı cephesinde savaş Yunanistanın İzmiri işgali 'ile başladı. Yunanlılar işgal alanlarını Anadolunun iç bölgelerine doğru genişlet­mek istediler. Bu durum Batı cephesinden direnişe geçilmesini zorunlu hale getirdi. Yunanlıların Batı cephesini açarak işgalle­rini genişletmelerindeki temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Aşağıda verilenlerin hangisinde de bağlacıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Görüş alışverişi ve katılım sağlamak için hangi masa önerilir? Aşağıdakilerden hangisi Fatihin İstanbulu almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir? İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanılmaktadır? A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - - . You are too young. Türkler için sınır boylarında Avasım adı verilen şehirleri oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Kilosu 17 lira olan zeytinden 3 kilo alan Cafer satıcıdan 49 lira para üstü aldığına göre satıcıya kaç lira vermiştir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekân adı verilirAşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biridir? " Yanına aldığı valizi ve iki çocuğuyla bu memleketten göç etmeye karar verdi" Cümlesinde ‘valiz yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Kur'an-i Kerim'deki en uzun sure hangisidir? İki basamaklı en büyük çift sayı iki basamaklı en küçük çift sayıdan kaç fazladır? Dörde kalansız bölünebilen 4 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu Devletinin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz? Tabaklar kelimesinin tekil durumu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Sally is ______ mother. Ototrof beslenen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi birtakım temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Belli bir yaşa kadar anne-babasının desteği ile yaşar. Zamanla başkasına olan ihtiyacı azalır; ancak bu ihtiyaç hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan, yaşamını bir toplumun üyesi olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? 14 sayfalık defterin yarısı kullanıldı. Geriye kaç sayfa kaldı? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı diğerlerinden büyüktür? Bir okulda etkili bir iletişim ağı kurmak yöneticinin temel görevlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin bu görevini yerine getirirken gerekli değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir