Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uymaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uymaz? sorunun cevabı "ezan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Karesi iki basamaklı olan kaç farklı sayı vardır? Bir kenarı 9 cm olan karenin çevresi tüm kenarları birbirine eşit olan üçgenin çevresine eşittir. Buna göre üçgenin bir kenarı kaç cm' dir? (I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir.hükümleri yer almaktadır.Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez ? Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir? Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir âlem kuran kişidir. Ben, boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masamda oturdukça kendime yeni bir âlem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarların özelliklerinden biri değildir? Mrs. Black : How much milk do you want?Ayşe : - - - -.  Aşağıdakilerden hangisinin Mürcie’nin doğuşunda etkili olduğu söylenemez?