Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir? sorunun cevabı "İzmir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ken : Everybody knows Esra. She never gives up and changes her mind. She is a - - - - girl.Sam: Really? I don’t know that. Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır? “Tutmak” sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kiralamak anlamındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?  Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisine "1" eklersek yedi basamaklı en küçük sayıyı elde ederiz? Aydın: I think girls aren’t interested in sports. They only care about fashion and wearing beautiful clothes.Aslı : ……………… Many young girls are crazy about sports. I Dünya savaşı sonrasında yayınlanan Wilson ilkeleri’nde Osmanlı Devleti’nde Türk olmayan bölgelere kendi kendini yönetme hakkı tanınacaktır; maddesi yer almıştır.         Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Paint.Net programında açtığımız bir resmin üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya olarak kaydetmek için hangi yolu izleriz?  Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını, ırk ve kökenlerini inceleyen bilim dalına ne denir?  ”Bazıları, şu dünyanın yükünü fazla taşıyor.”cümlesindeki sözcüklerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?  Ceren’in kütüphanesindeki kitapların sayısı 110 ile 120 arasındadır. Kitapların sayısı 9 ile kalansız bölündüğüne göre, Ceren’in kütüpha- nesinde kaç kitap vardır?