Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar? sorunun cevabı "dinlemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mıknatıslar aşağıdaki madenlerden hangisini çekmez? I. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye FırkasıII. İngiliz Muhipleri CemiyetiIII. Kilikyalılar CemiyetiIV. Redd-i İlhak CemiyetiV. Wilson Prensipleri CemiyetiYukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?  Nokta nerede kullanılmaz? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Verilenlerden hangisi opak maddedir? Aşağıdakilerden hangisi cansız çevre faktörlerinden biri değildir? • “Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebût sure- si, 45. ayet)• “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Hz. Muhammed sav.)Bu ayet ve hadiste verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? “Ay, güneş, dünya” sözcüklerinin yazımında hangi seçenekte yazım yanlışı yoktur? Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz? Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?              549                       +   315        ……                       Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden değildir?