Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? sorunun cevabı "8. (7-6)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında Güney Cephesi’nde savaşan kahramanlardan değildir? Hangisi Bilgi Teknolojilerinin faydalarından değildir. Mâide suresinin, “… İyilik ve takva (Allah’ın yasaklarından  sakınma) hususunda yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık etmek konusunda yardımlaşmayın…” anlamında olan 2. ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi: “İyilik, güzel ahlaktır.Bu parça aşağıdaki peygamberin görevlerinden hangisine  örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir?    Gazali’ ye göre gerçek bilgiye ulaşmada ne akıl ne de duyular yeterlidir. Gerçeği bilmek için başka bir yetiye ihtiyaç vardır. O da içten gelen sese kulak vermektir.Gazali’nin bu yaklaşımına temel oluşturan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 1071o nin esas ölçüsü kaç derecedir? Amcamızın eşi bizim neyimiz olur? Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? I. Rasyonalizm = AkılcılıkII. Entüisyonizm = DeneycilikIII. Kritisizm = EleştiricilikYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?  Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne………..denir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı halde bulunur? Naftalin, şeker, demir gibi maddeler ......................... örnekleridir.  Cümlesi aşağıdakileden hangisi ile tamamlanabilir?