Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikayet ifadesi yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikayet ifadesi yoktur? sorunun cevabı "Gösterişli olmasından dolayı hayranlık duyuyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki organlarımızdan hangisi başımızda bulunmaz?  “Acı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Acı çorbayı içince ayağa kalktı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? He is a taxi driver. He didn’t earn much money - - - - , but he has earned a lot - - - - . • Ölçek paydasındaki sayı daha büyük• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla• Haritada hata oranı daha az• Haritada iki nokta arası uzaklık daha az• Haritanın kapladığı alan daha fazlaBüyük ve küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir? Soru: “Where does she work?”Cevap: “She ………… at company.” Noktalı yere ne gelmelidir. Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara  ne ad verilir? • Kutsal bir hikâye anlatılır.• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille ve sembollerle anlatılır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisi konusu aşk olan halk hikâyelerinden değildir? Mustafa Kemal Paşa Nutuk’u hazırlarken, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile ilgili bir çok belgeyi gözden geçirmiştir.Buna göre Nutuk’un aşağıdakilerden hangisini anlatması beklenmez?  “Öğretmenlerin sınıf yönetiminde demokratik bir tutum sergilemesi öğrencilerin öz saygı, kendine güven ve iç denetim geliştirmesine katkıda bulunur.”Buna göre demokratik bir sınıf ortamındaki öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez? Tanzimat sanatçısı - - - - 1868’de “Hürriyet” gazetesinde yayımlanan - - - - adlı makalesinde divan edebiyatı-nın millîbir edebiyat olmadığını savunur.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Y’yi -10 değiştir komutu karaktere ne yapar?