S:1

Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz?

Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz? sorunun cevabı "kaplarken - kitaplarımı - yeni" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları ................................... zamanla değişir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Merve Hanım, 14 aylık çocuğuna tuvalet eğitimi vermeye çalışmış ama başarılı olamamıştır. Bunun sebebini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklayabiliriz? • İnsan, kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.(Hadis-i Şerif)Sakın oturduğunuz yerden, ‘Allahım rızkımı ver. deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş. (Hz. Ömer)Bu cümlelerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? Pazar kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? I. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bağıl nem oranının artmasıII. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının alçalmasıIII. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının güneşlenme sürelerinin farklı olmasıYukarıdakilerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir? Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:I- Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.II- Sivasta ulusal bir kongre toplanacaktır.III- Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.IV- Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.Buna göre, Kurtuluş Savaşının gerekçesini vedayanağını belirten Genelge maddeleriaşağıdakilerden hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz? Belirli yerde ve kısa bir süre içinde etkili olan atmosfer tabakasındaki gelişmelere ne ad verilir? 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tür adı kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi etçil bir hayvan türüdür? Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların Kâbenin etrafında hep birlikte omuz omuza dönmelerine ne ad verilir? Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yayılan hayal ürünü hikâyelere masal denir. Masal, her şeyden önce hayalî olayların hikâyesidir ve bu yönüyle öteki türlerden ayrılır. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği bilinmez. Bir başka deyişle masalda yer ve zaman belirsizdir. Masal konuları genellikle padişah, vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı gibi kahramanlar çevresinde gelişir.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinin sabit bir hacmi yoktur ve bulundukları kabı doldurarak şeklini alırlar? Avanos - Ürgüp - Göreme yöresin- de peribacalarının oluşmasında etkili olan kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk e Kemal adı hangi okulda okurken verilmiştir? TBMMnin ilk askeri başarısı Kazım Karabekir Paşanın 15. Ordu Komutanlığı yaptığı Doğu Cephesinde Ermenilere karşı yapılan savaşta kazanılmıştır. Bu mücadele sonucunda imza­lanan Gümrü Antlaşması ile Doğu Cephesi kapanmış, sınırlarımız güvence altına alınmıştır. Bu durumun;I.TBMM'ye duyulan güvenin artmasıII.Doğu Cephesindeki askerlerin diğer cephelere kay­dırılmasıIII.Lozan Antlaşmasının imzalanması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 1.Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı çeşididir2.Çevreyi canlı ve cansız varlıklar oluşturur.3.Çevreyi en fazla hayvanların faaliyetleri değiştirir.4.İnsanların yaptıkları çevreye zarar vermez.5.Gemi kazaları denizlerin kirlenmesine sebep olur.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyin meslek seçiminde anne-baba ve yakın çevresi belirleyici olmalıdır.(.....) Mesleğimizin ne olduğu çok önemli değildir. Önemli olan çok para getirmesidir.(.....) İlgi ve yeteneklerimize uygun meslek seçmeliyiz.(.....) Üniversiteyi bitirene kadar meslek seçmeye gerek yoktur.(.....) Meslek seçiminde kişinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri dikkate alınmalıdır. • Bitkinin üreme organı - - - - .• - - - - bitkinin dik durmasını sağlar.• Fotosentezle besin üretilmesini sağlayan kısım - - - - .Verilen açıklamalarda boş bırakılan kısımları tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremys father helps mom in the kitchen because - - - - . Veli, tanesi 3 liradan 13 tane çikolata aldı. Satıcıya 50 TL verdi. Veli kaç lira para üstü alır? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? -Kesmek kelimesi hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır ? Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar meslek seçimi yaparken aşağıdakilerden hangisine daha az dikkat etmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık bildiren bir kelime kullanılmamıştır? Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber Bizi aldatan bizden değildir.buyurur.Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir? 2,45 Sayısı aşağıdaki hangi ondalık sayılar arasında yer alır? Yönümüzü bulmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? ÇİZ-BOYA ifadesinin ingilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir* Büyükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? ( ) Ses teknolojisi telefon ile başlamıştır.( ) Radyo, görüntü ve ses verir.( ) Video kameralar sayesinde ses ve görüntü kaydı yapılabilir.( ) Pikap, kasetlerin dinlendiği alettir.Verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazarsak, hangi seçenek doğru olur? This is the first time Sarah has ever eaten pizza. Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Büyükler de zaman zaman masal dinlemekten hoşlanır; ama masalın asıl sevenleri çocuklardır. Çocuk, küçük yaşta anadilinin bütün özelliklerini, ayrıntılarını ancak masal dilinden öğrenebilir. Masal, çocuğa dilini öğreten bir öğretmendir.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir