S:1

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde son harfi yumuşar?

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde son harfi yumuşar? sorunun cevabı "bayrak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?  I need a - - - -  of bread. ‘Sisin içinde korkuyla duruyor ve sessizce sahilde onu bekleyen insanlara doğru bakıyordu.’ cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır?    Ay tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?1.Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.2.Ay’ın gölgesi dünya üzerine düşer.3.Güneş ışık kaynağı, dünya opak maddedir. Geniş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Bayram ve Kutlamaların Sosyal-Kültürel görevlerinden değildir? İnsanların ahirette toplanacakları, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecekleri yere ne denir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insan iradesi ile ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? “Bir kişiye ait eşyalara …………. eşya denir.”Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Erdem’in kumbarasında 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk madeni paralardan 20 adet vardır. Kumbaradaki 25 kuruşlukların tutarının 10 katı, 50 kuruşlukların tutarından 14 lira fazladır. Buna göre kumbarada 50 kuruşluk madeni paralardan kaç adet vardır? The students - - - - an important exam fortwenty minutes. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özellik- lerinden biri değildir? Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 0’a  daha en yakındır?  Hacim, aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Kanın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I have a shower ............ morning. Frig kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vererek bunları koruyan kanunlar çıkarmış, saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası vermiştir.Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir?  Facebook’ta    sık    sık    kullanılan    .gif    uzantılı   dosyalara   …………. dosyası denir.Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Uzlaşı sürecinde öncelikler herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir.”  Aşağıdakilerden hangisinin de uzlaşıdan söz edilemez?  1739 Sayılı Türk Milli Eğitim ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? Milli mücadelenin haklılığı ilk kez nerede kabul edilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    )  Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.(    )  Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir.  .(    )  Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.(    )  Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    )  Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir     Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemeye (...) denir.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?    Bir kelimede bulunan hece sayısını bulmak için hangi yöntem kullanılmaz? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır?  Kürşad ayaklanması aşağıdaki Türk Devletleri’nden hangisinin bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır?  Bir çıkarma işleminde eksilen 913, fark 247'dir. Bu çıkarma işleminde çıkan sayının 5 katı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden  hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? Maddelerin boşlukta kapladığı yere ...................diyoruz. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi bilginin temel kaynaklarından değildir? Kırılan bir kemiğin erken iyileşmesi için hangi besin içeriği tüketilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk insanların yerleşim yeri seçmelerinde etkili olmamıştır?  Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır? I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? • Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir