S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır? sorunun cevabı "Kapıyı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Rusya Federasyonu, Avrupa ve Asya kıtalarındatoprakları olan bir devlettir. Yüzölçümü Türkiyenin 22 katı büyüklüğünde olmasına rağmen nüfusu sadece 2 katıdır. Yüzölçümünün yarısına yakın kısmını kutup bölgesindeki donmuş topraklar oluştururken orta kısımlarında iklim sert karasal, güneybatısında ise ılımandır. Nüfusunun % 10u tarımda çalışan ülke, dünya kereste rezervinin % 25ine sahip ve enerji kaynakları (kömür, petrol,doğal gaz) bakımından da çok zengindir.Türkiyenin kendi kaynakları dikkate alındığında, Rusyadan aşağıdakilerden hangisini ithal (dış alım) etmesi beklenir? Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Her gıdada bulunan ve vücudumuzda ......................... olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) kız torunu Umâmeyi namazda iken omzuna alması hangi açıdan önemlidir? İnsanların, savaş, terör, doğal afet nedeniyle bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmelerine ne ad verilir? Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlarla aşırı hız yapmak çok tehlikelidir.Aşağıdakilerden hangisi aşırı hızın doğurduğu sonuçlara örnektir? Sıyırmak mastarı, hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir? Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin Balkan topraklarında dünyaya geldiği zaman Osmanlı Devleti kapitülasyonlarla Batının açık pazarı haline gelmiş, bir yandan da Balkan ulusları Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız olmak istiyorlardı.Balkanlarda yaşayan Türkler Balkan ulusları tarafından baskı altında tutuluyordu.Yukarıda verilen paragrafa göre Mustafa Kemalin doğduğu yıllarda Osmanlı Devletiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Burun sağlığımız için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Waitress :How do you like your steak?Ceyda :- - - -, please. Allah (cc) ilahi emirlerini bildirmekle hangi meleği görevlendirmiştir? Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? O, yetmezse ikinci paketi kullanırız. Cümlesindeki o sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Fatih 42 tane test sorusunun 4/7' ünü çözdü. Fatih kaç tane test sorusu çözmüştür? Doğal çevre koşulları kimi zaman insan faaliyetlerinde aksamalara neden olmaktadır.Aşağıdaki olaylardan hangisi doğal olaylardan kaynaklanan bir durum değildir? Okulda kurallar neden gereklidir? 18 sayısının 1/3' inin 2 katı kaç eder? Aşağıda belirtilen beşeri unsurlardan hangisi ulaşım ihtiyacını gidermek için yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir? Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha ..................... maddedir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tohumun uygun ortam koşullarında fotosentez yapıncaya kadar geçirdiğizaman çimlenme olarak tanımlanabilir.Buna göre tohumun çimlenme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? (1) Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldıramayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir. (2) Öyle ise okumak nedir, nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var? (3) Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe bütün tarihi aşıp gelir. (4) Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunduğu için ölümsüzdür.Numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (s.a.v)ın kişisel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sularımızı kirletmez? I. Çalışma masasında sürekli eğilerek ders çalışmak.II. Ağır eşyalar taşımak.III. Düzenli spor yapmak.IV . Isınma hareketi yapmadan egzersize başlamak.Verilen bilgilerden kaç tanesi iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkiler ? Okulda kaza geçiren bir arkadaşımız için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ? Hatice : İnsanlar tüm sesleri duyabilir.Halim : Ses teknolojisinin ilk başlangıcı megafonun icadı olarak gösterilebilir.Zeynep : Megafon ses şiddetini artırır.Ahmet : Binalarda ses yalıtımı ışık kirliliğini azaltır.Ses ile ilgili hangi öğrenci doğru bilgi vermiştir? Herkese ne söyledimse ........... onu söyledim. cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisini koyamayız? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türle- rini araştıran felsefe dalı aşağı- dakilerden hangisidir? Hangi kelime büyük harfler başlar? Allah peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından seçmiştir.Bu metinde peygamberlerin hangi sıfatından söz edilmektedir? Bazen insan içine çıkmak istemem. cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? İlk Türk destanı hangi eserimizdir? Saçlarım sarı, gözlerim mavi renklidir. Futbol oynamayı çok seviyorum. Arkadaşım güzel resim yaptığımı söylüyor resimlerim sık sık sergileniyor. Buğra için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir