S:1

"Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır?

"Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? sorunun cevabı "Alnında kırışıklıklar meydana gelmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
1- kapanmış 2- yağınca 3- kar 4- yollarYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve şimdiki zamanla çekimlenmiştir? Mustafa Kemal Samsundan Anadolunun çeşitli şehirlerine giderek milli bilinci uyandırmak için toplantılar yapmıştır. Toplantı yaptığı şehirler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlan- mayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir? (I) Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere Sübhane rabbiyel ala denir. (III) Allahu ekber denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.Serranın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya....... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme KurslarıYönergesine göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan halkın iradesini işlemez duruma getirmek için Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yararlardan biri değildir? Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur? Karasal biyomlar genellikle sahip oldukları bitki örtüsüne göre isimlendirilir.I. ÇölII. OrmanIII. ÇayırBuna göre, verilenlerden hangileri ülkemiz sınırları içerisinde yer alır? Maria : Does oil - - - - you fat?Martha : Yes, it does. Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller? İlk insan ve ilk peygamberdir.Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştıMelekler Allahın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Müslüman , akıllı ve ergenlik çağına gelen herkesin günde beş defa yapması farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selimin Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir? Ayşe merdiven çıkarken 60 sde 300 Jlük iş yapmıştır. Bu durumda gerekli olan güç kaç watt olur? Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlık değildir? Murat 3694 sayısını en yakın yüzlüğe, 2842 sayısını da en yakın onluğa yuvarlıyor.Yuvarladıkları sayıları topluyor. Sonucu kaç bulmuştur? Sağlıklı yaşamak isteyen bir kişinin yapacağı bir davranış hangisidir? Çevresi 28 cm olan bir karenin alanı kaç cm2dir? Büyük Selçuklu Devleti ile Malazgirt Savaşını, Türkiye Selçuklu Devleti ile Miryokefalon Savaşını yapmış ancak, Anadoluda ki Türk hâkimiyetine engel olamamıştır. Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? 1. Temiz olmak2. Yardımsever olmak3. Güzel söz söylemek4. Geç saatte uyumakYukarıdakilerden hangisi ibadet kapsamına girmez? Her yılın ilk ayı hangisidir arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi fablın sonunda yer almaz? Ali, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor.• 3e tam bölünür.• Birler basamağında 5 rakamı vardır.• Sayı üç basamaktan oluşur.• Onlar basamağında 6 rakamı vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri olabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Gül : I have been very busy lately and I hate doing housework.Mehmet : Dont worry! Ill help you.Gül : Really? ..................... Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır? Trafikte en önemli şey nedir? I. Dört dizeden oluşan, uyak düzeni aaxa şeklinde olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.II. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılan, dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişen, kahramanlık temalı âşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir.III. Türlü ezgilerle söylenen, bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşan anonim halk şiiri nazım biçimidir.IV. Dört dizeli bentlerden oluşan, savaş, yangın, deprem, salgın hastalık gibi konuları işleyen, oldukça uzun bir nazım biçimidir.Numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir? Avrupa tarihinde görülen;I. Rönesans HareketleriII. Coğrafi KeşiflerIII. Fransız İhtilaliIV. Sanayi İnkılabıgelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi cisimdir? Aşağıdakilerden hangisi İktidar kaynağını nereden alır? sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir