S:1

Samet 37 ile 45 i toplayıp, bulduğu sayıdan 48 çıkarıyor. Samet bu işlemlerin sonunda hangi sayıyı bulmuştur?

Samet 37 ile 45 i toplayıp, bulduğu sayıdan 48 çıkarıyor. Samet bu işlemlerin sonunda hangi sayıyı bulmuştur? sorunun cevabı "34" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki besinlerden hangisine vücudumuzun ihtiyacı yoktur? Hz. Eyüp (as) kıssasında verilen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Uhud Savaşı sonrasında (Miladi 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medine’den çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Noktalı yere hangisi gelmelidir? I .............playing football, but I don’t like playing table tennis.  Aşağıdaki kelimelerden hangisine (-lik, -lık) eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz?  Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? 130 – 125 – 120 – 115 – 110 - ? - ?  sayı dizisinde “ ? ” işareti yerine hangi sayılar gelmelidir?  Aşağıdaki   sayılardan   en    büyüğü   hangisidir? I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Ankara Savaşı Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? Baran 1’den 50’ye kadar olan doğal  sayıları  yazarken  kaç  kez “2” rakamını kullanır?  Tatilde annem ve babamla birlikte İzmir’e gideceğiz.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük vardır? Where is Turkey? Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır? Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile içinde görülebilecek davranışlardan değildir?   A: Look! We have missed the bus!B: Don´t worry! I will ............ a taxi for us. Uluslararası Para Fonunun (IMF) merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? I. Versay  AntlaşmasıII. Nöyyi  AntlaşmasıIII. Sen Jermen  AntlaşmasıIV.  Sevr  AntlaşmasıYukarıda verilen I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmaların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?   3 onluk 5 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Ay’ın tamamen karanlık olduğu evre ……………………..dır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? " Chess" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi “şarta” bağlıdır? Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir? T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Herkesin aynı düşüncede olması iyi değil-dir, o zaman gelişme olmaz.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağı- dakilerden hangisidir? Kişinin hayatı boyunca yaptığı yararlı, fayda sağlayan, güzel iş ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi tuzların kullanım alanlarından değildir? Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara  ayrıldığı ……sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ………..seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Soluk verirken karbondioksiti dışarı atma sırasında sırasıyla hangi organlar görev alır? Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Have  you  -  -  -  -  bought  something and never worn  it? Aşağıdakilerden hangisi stresle başetme yöntemlerinden  değildir? Stratonikeia Antik kenti hangi ilimizdedir? Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru olan ifadelerin başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız. (. . . ) Farklı düşüncelere hoşgörü ve empati ile yaklaşılmalıdır.(. .  ) Güreş, Türklerin ata sporudur.(. . .) Türk kadını, Millî Mücadele Dönemi’nde büyük görevler almıştır.(.  . ) Güneş tam tepe noktasına ulaştığı zaman, gölge boyu en uzun hâlini alır.(.  . ) Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne uzattığımızda önümüz batıyı gösterir. Vücudum sert pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalırım. Omurgalı ve sürüngen bir hayvanım. Bilin bakalım ben kimim? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?  Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir