S:1

Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi?

Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? sorunun cevabı "34" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
BAHA: Harçlıklarından kalan parayı cüzdanına koydu.YALIN: Yangından kurtardığı eşyaları tamir ettiZAHİT: Taraçadan gelen kuş seslerini bir süre dinledim.EMRE: Her işin üstesinden geleceğine inanıyor.Yukarıdakilerden hangisine ait cümlede, yüklemden önceki sözlerin tamamı nesne görevindedir? ...Bu türden bir tavır sanatçıya yakışmaz. Bu sanatçının amacına ters düşer. Doğadaki ve toplumdaki kötülükleri, çirkinlikleri sergileyerek ‘Sakın böyle olma! demek sanatın iyileştirici özelliğiyle çelişir.Yukarıdaki paragrafın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? 1. Her sıcaklıkta olur.2. Sıvının yüzeyinde gerçekleşir.Özellikleri verilen fiziksel olaylar aşağıdakilerden hangisidir? 190-179-.............-157 örüntüsünde verilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir? "ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. B nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenme için doğru bir tanım olabilir? Asağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar? Mevsimlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(.......) Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya gelince dedesi Abdulmuttalib Mekkelileri toplayarak bir ziyafet verdi ve torununa Muhammed adını verdiğini duyurdu.(.......) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.(.......) İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Haniflik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı.(.......) Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen sayısı çok fazlaydı.(.......) Peygamberimiz İslamı açıktan yaymaya başladığında ona ilk inanan eşi Hz. Hatice olmuştur. 1. al2. yumuşak3. kırYukarıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre İtiraz usulüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Günde kaç öğün yemek yenmelidir? Hücre bölünmeleri sırasında gözlenen;I. DNAnın eşlenmesiII. Kromozom sayısının yarıya inmesiIII. Kardeş kromotitlerin ayrılmasıIV. Tetrat ve cros-over gerçekleşmesiolaylarından hangileri sadece mayoz bölünmede gerçekleşir? Kuran-ı Kerimde ismi melekülmevt olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek ​frekanslı ses dalgalarına ne ad verilir? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? Bir sayının 34e bölümünden bölüm 43tür. Bu sayı aşağıdaki sayılardan hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 1. Çıkan 0 ise fark, eksilene eşittir.2. Çıkan ile farkın toplamı, eksilene eşittir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin son bölümüdür? Aynı tabaka içindeki statü değişiklikleri ve yerleşim yerleri arasındaki geçişlere yatay hareketlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek olamaz? Dünya günlük hareketini batıdan doğuya doğru tamamlar.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda Dünyanın günlük hareketinin yönü etkili olmuştur? Bir girişimcinin;I. Öz güveninin yüksek olmasıII. Yenilikleri deneme cesaretinin olmasıIII. Mesleki risklere girmemesiözelliklerinden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekmektedir? "Bu" sözcüğü hangi cümlede adın yerine kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarındandır? Bir alışveriş merkezinin 3.katında bulunan Ali önce basketbol oynamak için 7 kat aşağıdaki oyun bölümüne inmiştir. Daha sonra ise yemek için oyun bölümünden 8 kat yukarı çıkmıştır. Son durumda Ali kaçıncı kattadır? Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 178 saniye kaç dakika kaç saniyedir? Yöntem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Avrupada açılan elçilikler ilk defa hangi padişah zamanında sürekli hale getirilmiştir? Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920 tarihinde hangi ilin milletvekili olarak meclise girmiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir? 542 – 391 işleminde sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp işlem yaparsak, hangi sayıyı elde ederiz? Hangi kelime ince ünlülerden oluşmamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması vardır? Efendimizin hicretinden önce Medinenin adı ne idi? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Kurtuluş Savaşında Batı Cephesi komutanımız kimdi? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir