S:1

Mustafa 39 tane resim yaptı. Yıl sonuna kadar 68 tane resim yapacak. Mustafa sene sonuna kadar toplam kaç tane resim yapacak?

Mustafa 39 tane resim yaptı. Yıl sonuna kadar 68 tane resim yapacak. Mustafa sene sonuna kadar toplam kaç tane resim yapacak? sorunun cevabı "29" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
80 L zeytinyağı 750 mllik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytinyağı ne kadardır? Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın insanlara kitap ve peygamber gönderme amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in atalarından biri değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre yazılı sınava başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaşgarlı Mahmutun Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? İslam Tarihinde ilk ezan hangi yılda okunmuştur? Evden okula gidip gelirken hangi yolu tercih etmeliyiz? XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlayan yer aşağıdakilerden hangisidir? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır? Almak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kardeşime yeni bir bisiklet aldık. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Hz. Davuda kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi melek ve cinlerin ortak özelliklerindendir? Ege Bölgesinin verimli topraklarına yerleşmişler, Kral Yolunda yaptıkları ticaretle zenginleşmişler ve alışverişte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Max : What is your favourite class?Tom : It is - - - -. I like doing experiments. Üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi alan bir öğrencinin Türkiyede Zeytin Üretimikonulu tez çalışmasının türü aşağıdakilerden hangisi olur? 480 - 580 - ? - 780 yandaki " ? " yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Ahmetin 38 bilyesi var. dört düzine olması için kaç bilyeye ihtiyaç vardır? Bir sinema salonunda 16 sıra ve her sırada 12 koltuk vardır. Koltuğun bilet fiyatı 9 TL olup tüm biletler satıldığına göre elde edilen tüm gelir kaç TL 'dir? Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerdenhangisi yapılmamalıdır? Toplumun en küçük kurumuna ne ad verilir? gemi ile kaptan sözcükleri arasında bir ilişki vardır?Benzer ilişki uçak sözcüğü ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında vardır? Evde güvenlik kurallarına uymazsak .................. neden oluruz. Noktalı yere hangi kelime gelir? Temel insan hakları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuranın en kısa suresi 3 ayetten oluşan .......... suresidirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Süngere dokunduğumuzda onun yumuşak olduğunu hangi duyu organımızla anlarız? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? Özlem, dereceli silindire bir miktar portakal suyu koydu. Portakal suyunun miktarının 120 mL olduğunu gördü. Özlem, portakal suyunun hangi özelliğini ölçmüştür? The children are playing snowball - - - - the garden. Hamdullah Suphi Bey : Paşam!Mustafa Kemal Paşa : (Dalgın, düşünceli bir hâli vardı.) Buyrun.Hamdullah Suphi Bey : Vaktinizi almayacağız... Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankarada toplanacak. İki yüzden fazla öğretmen katılıyor. Fakat Fevzi Paşayı dinleyince tereddüde düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim.Mustafa Kemal Paşa : Hayır, hayır ertelemeyin... Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.Mustafa Kemal Paşanın Hamdullah Suphi Beye verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Kardeşim günde 15 sayfa kitap okuyor. 16 gün sonra kaç sayfa kitap okumuş olur? Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Movie Maker programının amacı nedir? 2896+3178=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir