Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "İzleyicilerin soru sormasına izin verilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir ? Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır? Sokrates, diyaloğu, bilginin açığa çıkmasını sağlayan bir tartışma yöntemi olarak kullanmıştır. Bu tartışmada Sokrates karşısındakine sadece sorular sorar ve onun kendi cevaplarından doğan sonuçları görmesini sağlar. Sonuçları akla uygun olmayan cevapları eleyerek, doğru cevaba ulaşmaya çalışır. Böylece kişi düşüncede adım adım ilerleyerek doğruya ulaşacak ya da doğru bildiğinin farkına varacaktır.Buna göre Sokrates’in bu yönteminin dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mezopotamya’da toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi çeşitli gruplardan oluşmaktaydı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? “Sizi görmekten mutluluk duydum.” Cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? “  Ne yapıyor yazarlarımız? Dilimize ne kazandırıyor?Popüler olan hangi yazar, dilimize bir sözcük kazandırdı?Sizin de bildiğiniz gibi kazandırdıkları sözcükler de “egoist,objektif” gibi yabancı sözcükler. Oysa ben, bu şiirimde “bencil”in karşıtı olan “sencil” sözcüğünü kullandım. Hani olur ya, okurlarım bunu benimser de kullanırlar diye. İşte, bir yazarın gerçek görevi budur.”Bu parçada iletilmek istenen yargı, aşağıdakilerdenhangisidir?  Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ?      Kaymakamlar Nasıl Tayın/Atanmaları nasıl gerçekleştirilir? Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zeugma Arkeolojik Siti hangi ilimizdedir?