Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.
―Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.
―Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.―Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.―Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? sorunun cevabı "Sempozyum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir?  Peygamber efendimiz’in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından biri değildir? İnsanların toplumsal yaşamları içerisinde tarih boyunca ürettikleri maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. İnsanoğlunun doğayla olan ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunduğu zaman ortaya çıkardığı üründür. Diğer taraftan insanlarla girdiği toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan değerler sistemidir.Parçada sözü edilen toplumsal olgu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır  Yapılandırmacı Yaklaşımın 5E Modeli; giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 5E Modeli’nin değerlendirme aşamasında yapılacak olan etkinliklerden değildir?  Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;I. Zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek.II. Kas hücrelerinde Ca+ depolamak.III. Yağ ve karbonhidrat sentezlemek.verilenlerden hangileri söylenebilir? Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir?