Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arap Yarımadasındaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekkede doğmuştur.
Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arap Yarımadasındaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekkede doğmuştur.Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hicaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi Batı kültür ve medeniyetinin etkisiyle gelişmiştir? Aşağıdaki çarpma işleminde hangisi en büyüktür? Bilgi, çağa uyarlanmazsa kitap sayfalarında yaşamını yitirir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?  Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,”ne düşüneceğini” değil, “nasıl düşüneceğini”; “ne bilmesi gerektiğini” değil, “bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini” kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür.  Paragrafa göre “düşünme” konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?   Kimi sevmez noktalama işaretlerini, kimi çok sever, bol kullanır. Kimi de bazılarını sever, bazılarını sevmez. Soru sormayı yeğleyen, hem okuruna soran, hem kendini sorgulayan yazar, soru işaretine bayılır. Yüreği yanık yazarla, yürekleri yakmak isteyen yazar ünlem işaretine tutkundur. Kısaca, bir kulaçlık bir yazıyı, bin beş yüz kulaç derinliğe eriştirir noktalama işaretleri.Paragrafta, noktalama işaretlerinin hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?  • Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?• Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?• Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?Bu soruların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtı-mı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Mustafa Kemal, illerdeki askeri ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza Genelgesi ile onlardan, halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istemiştir.Mustafa Kemal, bu isteğiyle neyi amaçlamıştır?  Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ve hak din  seçeneklerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türk kadınının toplumdaki rolü konusunda bir fikir vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? ……………….. temizlik; kalbin dedikodu, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan temizlenip, güzel ahlak ile kalbimizin dolmasıdır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır?