S:1

Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musaya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.
Hz. Muhammede (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musaya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.Hz. Muhammede (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Varaka bin Nevfel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Şiiler peygamberimizin vefatından sonra kimleri halifeliğe en uygun görmüşlerdir? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir? "Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? Bir polisakkarit olan nişastanın ayıracı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın (ha bana karşı) nankörlük etmeyin... (Bakara suresi, 152. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güneş doğduğu anda yüzümüzü Güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allahtır, mümkün varlık ise varlığı Allaha bağlı olan tüm varlıklardır.Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir? Tüm peygamberlerin ortak mesajı olan TEVHİD ne anlama gelmektedir? Saat 15.30' da başlayan film 4 saat sonra bitmiştir. Film saat kaçta bitmiştir? 3 – 4 – 6 – 9 -13 – 18 - ? İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisiyle bir bölgede yapılan işgalin, diğer bölgeler tarafından öğrenil- mesinin engellenmesini amaçlamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçlarından biri değildir? Her ay kumbarasına 43 TL atan bir çocuğun bir yılın sonunda kumbarasında kaç TL birikmiş olur? Sorumluluk sahibi bir birey,I. Kendi kararlarını verebilir.II. Her işte kendi yararını gözetir.III. Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur.davranışlarından hangilerini yapar? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Yatmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş yere beklemek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır? Atatürk'ün anıt mezarının adı nedir? Arkadaşınızın aşağıdaki davranışlarında hangisini yapması sizi kızdırır? 1.Yaşamaktan 2. Rengini 3. Arıyor 4. AlnındakiHangi iki sözcükte ünlülerle ilgili ses olayı olmuştur? Ucuz – pahalı sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ? "inek-süt" arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır? -ler, -lar çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok oldu-ğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da katar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler, -lareki cümleye abartma anlamı katmıştır? Bir babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşının 3 katına eşittir. 13 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizden önceki dönem için Arapların çocuklarına karşı davranışlarıyla ilgili yanlış bir bilgi içermektdir? -Sanırım bu okula bir daha gelemeyiz. Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisi değildir? İlgi ve yeteneklerine uygun iş imkânları verilerek, hastanın iç dünyası boşaltılıp, yaptığı eserle kişinin üstünlük duyguları geliştirmesi sağlanır.Açıklaması verilen anormal davranışın tedavi yöntemi hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi opak ( saydam olmayan ) maddedir ? Bilimsel bir yaklaşımın ele aldığı olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak vesorgulamak için doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı tüm kabuller, inançlar, kurallar, kavramsal ve deneysel araçlardır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Seyir esnasında araçlarda hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Herhangi bir konu ya da olayla ilgili incelemesonucunu bildiren yazılara - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Okul çantamızı hazırlarken neye dikkat ederiz? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? 5542 İl İdaresi Kanuna göre Vali idare şube başkanlarını heyeti ile yılda en az kaç defa toplanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir