Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İslam tarihinde cuma namazı kılınan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İslam tarihinde cuma namazı kılınan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ranuna Vadisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Günümüzde psikolojide pek çok alt dal vardır. Bu alt dalların bazıları temel bilim, diğerleri ise uygulamalı bilimdir. Temel bilim dallarında amaç doğanın düzeninikeşfetmek, bu düzeni anlamak ve açıklamak, ilke ve yasaları bulmak, kuramlar oluşturmaktır. Bilim insanı yaptığı araştırmaların sonucunun neye yarayacağıylailgilenmez. Uygulamalı bilim, yararlılığı ön planda tutar. Bu bilimsel yaklaşımda amaç elde edilmiş olan bilgileri, teknikleri, yasa, ilke ve kuramları toplumun yararına kullanmak, sorunları çözmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır. Ölüm, insan için kötü, mezar taşı satan için iyidir.Bu görüşe sahip bir filozof aşağıdakilerden hangisini savunamaz? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi türemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etmez? Programlı öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Milli birlik ve beraberlik ağıdakilerden hangisini çağrıştırır? ’Okula gitmek istiyor ………yaşı tutmuyor. ‘ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir? ( ̶ 7)  ̶  ( ̶ 9)   işleminin sonucu kaçtır? Hz. Meryem’e ilerde oğlu olan Hz. İsa’nın müjdesini hangi melek vermiştir?