S:1

İslam tarihinde cuma namazı kılınan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?

İslam tarihinde cuma namazı kılınan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ranuna Vadisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Belediye yönetiminin organları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır? Babamızın çocukluğunu araştırmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timurun torunu, Şahruhun oğludur.• Semerkantta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• Yıldızların Fihrist Cetvelleri adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birisinin herhangi bir olayda haklı olmasına rağmen olayları görenlerin tanıklık yapmaması nedeniyle haksız duruma düşmesinin insanda oluşturabileceği duygulardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır? ... Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacak­lardır. (Enâm suresi, 38. ayet.) Yukarıdaki ayette ahiret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır? Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? İslam dinine göre, yöneticilerin uymaları gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti oluşturmaz? Aşağıdaki maddelerden hangisi opak ( saydam olmayan ) maddedir ? Bir konu hakkında karar vermeden önce, konuyu enine boyuna tartışmayı seven,konunun detayları hakkında bilgi sahibi kişilerdir.İletişimde bireysel tarzlardan hangisidir? Atatürk hangi yılda ölmüştür? Yaşlı karı koca, köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar, tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti. Fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler, zor zamanlarda birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunlarımızdan değildir? Mother: You look sad. What is the matter?Selin : I lost my favourite necklace. I cant find it anywhere.Mother: .....................................Selin : Really? Mum, youre great! 42 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sözlükte gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.Açıklaması yapılan bu terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir