S:1

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Döneminin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Döneminin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? sorunun cevabı "Servetifünun Dönemi’nde sade, Millî Edebiyat Dönemi’nde ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Trafik kazalarına kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir? Tarihî mekânları aşağıdaki hangi amaç için ziyaret ederiz? Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilen, en sık görülen ve en fazla ölüme yol açabilen akciğer iltihabı olarak bilinen bir hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 4 kg içinde kaç tane 500 g vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi ulusal bağımsızlığın kayıtsız-şartsız gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir? 1, 4, 5, 7 rakamlarını kullanarak 3 sayısından büyük, yazılabilecek en küçük sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Erhan Bey, duvardaki çiviyi söküyor. Bu işi yaparken kuvveti hangi şekilde uygular? Hamzanın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? Ali her gün 5 sayfa kitap okumuş. Ali 2 haftada kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? I. Soluk alınca vücudumuza karbondioksit girer.II. Soluk alınca vücudumuza oksijen girer.III. Soluk verince vücudumuzdan karbondioksit çıkar.Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Okumak, insanı konuşurken ve yazarken başarılı kılar. İnsanın duygu ve hayal dünyasını zenginleştirir. İnsanı bilgi sahibi yapar. Bir insan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını okuyarak oluşturur. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne denir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım(........) Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir.(........) Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru hareket eder.(........) Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybederler.(........) Kendinden başka madde katılmamış maddeler saf maddedir.(........) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek gaz haline geçer. Fatma 7 yaşındadır. Annesi kardeşini banyo yaptırıyordu. Acıktığını hissetti. Mutfağa gitti. Fatma karnını doyurmak için ne hazırlayabilir? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? Amazon ormanlarında kaybolan bir araştırma grubu telsizden yardım istemiştir.Grubun yerini hızlı ve tam olarak tespit edilebilmek için yardım ekibi aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olmalıdır? 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi aşağıdaki kararlardan hangisini salt çoğunlukla değil, en az üçte iki çoğunlukla alabilir? Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulması için yapılan uygulamalardan değildir? İtina veIrak kelimelerinin anlamdaşları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir? Dilara 20 soruluk bir testin 16 sorusunu doğru ,geri kalan soruları da yanlış yapmıştır.Buna göre,Dilara ın yanlış yaptığı soruların yüzdesi kaçtır? Peygamberimizin, peygamberlik gelmeden evvel Mekke şehrinden uzaklaşarak ibadet etmeye başladığı mağara ve dağın adı nedir? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü günlük soru sayıları 35, 70, a, 25, 50 şeklindedir.Bu veri grubunun aritmetik ortalaması ve ortanca değeri eşit olduğuna göre a,nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 24 etiketi 4 deftere yapıştırmak istiyorum. Her defterde kaç etiket olur? Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • Allah gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları koruyup gözetir.• Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık alemini her yönüyle bilir.• Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulacağını insana hatırlatır.• Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır? Nesne alabilen eylemler geçişlidir.Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir? "Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı bu isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bunu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan' ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın indirilme sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? Güvelerle mücadele etmek için yünlü giysilerinarasına konulan naftalin kısa bir süre sonra etrafakoku yayarak kaybolur.Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine örnekverilebilir? Osmanlı Devleti İstanbul'u; Toprak bütünlüğünü sağlamak Hz. Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirmek Balkanlar'a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek Bizans'ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir. Buna göre İstanbul'un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir