S:1

Türk-Yunan savaşı nedeniyle yazdığı Cenge Giderken adlı şiiriyle tanındı. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Türk-Yunan savaşı nedeniyle yazdığı Cenge Giderken adlı şiiriyle tanındı. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı.Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mehmet Emin Yurdakul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
                      “Coşmuş yine uzak bir aşkın uzak hatırasıyla,                        Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla,                        Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;                        Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.”                                                                                  Yahya Kemal BEYATLI                         Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?                         Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Hangi seçenekteki ürün kilogram ile satılmaz? My mother was cooking while - - - - . Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir? 56 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90 den kaç eksiktir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?  Father : You always listen to loud music, dear. I can’t stand it.Bob     : - - - -. I promise I’ll use my headphones. Mıknatısın uyguladığı kuvvet …………..………………… gerektirmez.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz? Çay üzerindeki köprü yıkılmış. Bu cümlede “çay“ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) kız torunu Umâme’yi namazda iken omzuna alması hangi açıdan önemlidir? Hangi savaş sonunda yurdumuz düşmanlardan temizlendi? 1. Polis, suçluların kaçmaması için önlem almış.2.   Gökhan, yaptığı her işe özen gösterirdi.3.   Çantasını yatmadan önce hazırlamıştı.4.   Çocuk, günlüğünü yazarken çok itina ediyor.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? “Onu dün okulda gördüm.” Cümlesinde hangi sözcük adıldır? “Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere …..., doğruluğu ispatlanabilen önermelere …... denir.”Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler gelmelidir? İki basamaklı en küçük sayı ile bir basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde en az kaç  yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(......)  Kum ve çakıldan oluşan karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz.(......)  Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.(......)  Soluduğumuz hava bir karışımdır.(......)  Fosiller çok kısa sürede oluşur.(......)   Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir İnternette arama yapmaya yarayan sitelere ne ad verilir?  I. Boşlukta yer kaplayan her şey cisimdir.II. kütle, maddenin ölçülebilen özelliğidir.III. Maddelerin kullanım alanları özelliklerine göre değişir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?   “Keşke biraz daha çalışsaydım.” diyen bir birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerini çok severdik ( )Cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Bilinçli bir alış-verişte aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?  Beyza öğle yemeğinde aşağıdaki öğünlerden hangisini yerse dengeli beslenmiş olur? Yönlendirmede rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin karar ve önerileri, öğrencinin ve velisinin kararının gerçekçi olması yönündeki seçenekleri gösterici ve öneri niteliğindedir.Bu açıklamaya göre, kararların sorumluluğunu aşağıdakilerden hangisi üstlenmek durumundadır?  Aşağıdakilerden hangisi güvensiz şifre örneklerinden biridir?  Yurdumuzda lapya adı  verilen karstik aşınım şekli aşağıdaki yerlerin hangisinde daha yaygındır? Evde bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer bireylerinin hiçbir işe yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir? Aşağıda insanın evrendeki konumuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bülbül eyler güle nazGirdim bir dost bağınaAğlayan çok gülen azYukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı hangisidir?  Hepimiz koltuklara oturduk. O, hala içeri girmedi. İçeride herkes onu konuşuyordu. Metinde altı çizili zamirlerin türü aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Kapının arkasında uzunca boylu, seyrek saçlı, sağlam yapılı bir adam duruyordu. Kendisini tanımadığım hâlde içimden bir ses bana adamın Binbaşı Ali olduğunu söylüyordu. Adam misafirlerini iyice süzdü, sonra sert adımlarla bize doğru yürüdü. Yanımıza geldi, yüzünde tatlı bir gülümseme vardı.Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 18 Ocak 2019 tarihinde ilk sınavımızı olduk. 20 günde bir sınav olacağımıza göre 4. sınavı tarihi nedir? Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi uyduların uzaya gönderiliş amaçlarından biri değildir? * Toprağın su ve rüzgar etkisiyle taşınması sonucu oluşur.* Verimli tarım arazileri yok olur.* Çoraklaşma başlar.Yukarıdaki ifadeler hangi afeti anlatmaktadır? 78 sayısındaki 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir