S:1

Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? sorunun cevabı "Süslü ve sanatlı bir anlatıma başvurulur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir ibadettir? Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi ........................ .Bu cümleyi nasıl tamamlamalıyız? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde eylem vardır? Güneşe yakınlık bakımından sekizinci ve son sıradadır.Güneşe en uzak gezegendir.14 adet uydusu vardır.Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Ay, konum olarak Güneş ve Dünyanın arasında olduğunda hangi evrededir? "? - 6 = 12" işlemindeki bilinmeyen sayı hangisidir? Azot atomları işaretlenmiş aminoasitler ile beslenen sağlıklı bir insanın,I. TerII. İdrarIII. Kansıvılarının hangilerinde işaretli azot taşıyan moleküller bulunabilir? Güzel ahlaklı olmak birey ve toplum hayatı için çok önemlidir. Bu nedenle İslam dini, kötü huy ve davranışlardan uzak durulmasını ister, bunların yerine güzel ahlak ilkelerini öğütler.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde güzel ahlak örneği ve zıttı bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıda verilen;I. P II. Su III. Ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Bir saatin 1/5 kaç dk yapar? Kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? "5 + 7"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? Kimler taşıt kullanabilir? "Uzun boylu adam, durmadan bağırıyordu." cümlesinde varlığın biçimini belirten bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygularına yer verilmemiştir? Sanat nedir? sorusuna verilen ilk cevap, sanatı bir yansıtma, benzetme ya da taklit olarak görme eğilimindeydi. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır. Sanatçı eserinde bize bunları yansıtır; bir ayna tutar dünyaya sanki.Bu görüşü savunan düşünürlere göre aşağıdakilerden hangisi yansıtma sonucu ortaya çıkmamıştır? Bahçede iğde midir ? Dalları yerde midir? Her gördüğün seversin Sendeki mide midir ? Bu dörtlük için , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi özel isim farklı bir grupta yer alır ? Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? 193 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Aşağidakilerden hangisi, Sanayi İnkilabıyla birlikte gerçekleşen gelişmelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından değildir? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Aşağıdaki antlaşmalardan hangi itilaf devletlerinin kendi aralarında bölündüklerinin bir kanıtıdır? Aşağıdaki savaşlardan hangisine Mustafa Kemal katılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır? Bahçede su kesilmelerine karşı 500er litrelik iki su depomuz vardır. Birinde 320 litre, diğerinde 184 litre su vardır. İki deponun tamamen dolması için kaç litre suya ihtiyacımız vardır? Bakkaldan tanesi 75 kuruş olan yumurtalardan 24 tane aldım. Bakkala kaç TL ödemem gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Kerbelada şehit edilmiştir? Bir ağıldaki keçilerin ayakları sayılınca 40 olduğu görülmüştür. Bu ağılda kaç keçi vardır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? 85 sayısının 3/5 ‘i hangi sayının çeyreğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir