S:1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir?

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk makale kabul edilir? sorunun cevabı "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Kavimler Göçü sonrasında Türkler Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuştur. Böylece Türk kültürü Avrupa’da yayılma göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Millî Mücadele’de milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? “ Şehrin ışıkları sokağımızı aydınlatmıyordu “ cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 0, 3 , 6 , 5, 4 Rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayının okunuşu hangisidir? Algoritmanın geometrik şekillerle gösterilmesine ad verilir? Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’ninHz. Muhammed (sav.) ile evlenmesinin bir gerekçesi olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir? Ben 11 yaşındayım abim benden 4 yaş büyüktür.İkimizin yaşlarının toplamı kaçtır? Ho_keyBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Our house has been - - - - by the workers. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil vardır?                  Bir maddenin sıvıdan gaza dönüşümüne örnek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?  Demokrasi ve demokratik bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez değerlerdir? Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz? Ahmet projeksiyon cihazı almak için bir mağazaya gitti. Mağazanın hangi bölümüne bakması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları gidermek için yapılacak davranışlardan biri değildir? 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?   Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Ulu Keykubat” unvanlı Türkiye Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?  I. Hoca DehhaniII. Bağdatlı RuhiIII. FuzuliIV. Taşlıcalı YahyaV. Ahmet PaşaNumaralanmış isimlerden hangisi divan edebiyatının ilk sanatçısıdır? -Allah (c.c.) analı babalı büyütsün.”-Maşallah,-Allah (c.c.) nazardan korusun.”Yukarıda bilgi verilen dini ifadeyi hangi durumda söylemeliyiz? Bir gün kaç saattir? Hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen;I. Kolaylaştırılmış DifüzyonII. Aktif TaşımaIII. FagositozIV. Ekzositozolaylarından hangileri hücre çeperi bulunduran bir hücre tarafından da gerçekleştirilebilir? Hangi toplama işlemin sonucu en yakın onluğa  yuvarlanınca 1760 olur? “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:-   Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!-   Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!-   Size emanet edileni koruyun!...”Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedef- lemiştir? Bir hafta kaç saattir? Peygamberimiz ’’ Kim iman ederek ve mükafatını sadece Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi orucumuzun sevabını artıran bir davranış değildir? Aynı toplumsal düzeyde kalmak şartıyla bir benzer grup ya da durumdan diğerine doğru ileri geri harekete “yatay hareketlilik” denir.Bir sosyal tabakadan diğer bir sosyal tabakaya geçiş ise “dikey hareketlilik” olarak ifade edilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olamaz? maddi ve manevi kültür öğeleri her zaman etkileşim halindedir . bazı toplumlar başka kültürlerden gelen öğeleri kabullenme süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşarlar. örneğin osmanlı imparatorluğu'nda matbaanın kabullenmesi avrupa'ya göre çok daha geç gerçekleşmiştir. bu icat şeytani olduğu , dine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul görmemiştir.bunlara dayanarak kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi “Divan-ı Hikmet”te yer almaz?  Peygamberimiz sav’ın tavsiye ettiği yaşam tarzı,iş ve davranışlara …………denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır? Aşağıdakilerden hangisinin taassubu önlediği söylenebilir? Televizyondaki bir magazin programında Ahmet Bey’in eşine gönderdiği mektup yayınlanmıştır.Bu durumda Ahmet Bey’in hangi hakkı ihlal edilmiştir? - - - -; araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. - - - - ise soru ve cevaplardan oluşur.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Yağız 8, kardeşleri Halim 7, Işık ise 5 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir