S:1

(1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.
Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır?

(1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür? İnsanların, kile şekil verip ateşte pişirdikten sonra içine hayvansal yağlar koyarak aydınlatma aracı olarak kullandığı aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisir? Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki ...................dir. tümcesini hangi seçenek tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir? Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaş-mış, zaman katılığında erimişti. Kar bu katılıkta uykulusallanıyordu. Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu. Akşam oluyordu, şehir bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu. Şehrin geniş bir kaldırımının üzerinde gidip gelen bunca insanın içinde bir kişi vardı ki kara benziyordu. Ötekiler, kendilerinden olmayan bu adamın farkında bile değildi. Gidişlerinde kendileri, gelişlerinde yine kendileri vardı.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır? Orucu açmak için akşam vakti girince yenilen yemeğe ne ad verilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Güneş tutulması gerçekleştiğinde, Ay hangi evrededir? Yurtta sulh,cihanda sulh.sözü Atatürkün hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Babam aldığı 2 000 lira maaşının 700 lirasını ev kirası, 450 lirasını alış veriş ve 250 lirasını ulaşım için ayırmış. Acaba geriye kaç lirası kalır? İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan isar aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? I. Ootit ve spermatitlerin farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşmesiII. Zigot oluşumuIII. Mayoz bölünme ile ootit ve spermatitlerin oluşumuIV. Farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin döllenmesiEşeyli üreme sırasında gözlenen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişmesine daha az katkı sağlar? 1) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,2) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,3) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kınama cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Hangisi dini bayramlarımızdan değildir? Burun sağlığımız için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? '' Ask a question '' cümlesi ne anlama gelmektedir? Çıkınca damın tepesine Gelir keyfi yerineŞarkı söyler arkadaşlarıyla birlikte Miyav sesleri karışır gecenin rengine.Bu dörtlükte aşağıdaki varlıkların hangisinden söz edilmektedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir? Döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek.Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? Hz.Muhammede hangi yıllar arasında indirilmiştir? gül sözcüğü hangi cümlede çiçek anlamında kullanılmıştır? Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;I. Balkan PaktıII. Bağdat PaktıIII. Avrupa KonseyiIV. NATOörgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır? Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırılıyorsa pil sayısı ..................... değişkendir.Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca kalın ünlü harfler verilmiştir? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin hangi yönünü anlatmaktadır? Uyku bir kantar uyudukça artar. Atasözünde hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? Hangisi farklıdır ? Her yıl nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri aşağıda verilen kişilerden hangisinin adına düzenlenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın kullanıldığı eserlerden biri değildir? Hz. Muhammed (sav)in vefat etmeden önce 632 yılında Mekkede Veda Hutbesinde yaptığı konuşmasına baktığımızda verdiği mesajların bugün de insanlık için çok önemli olduğunu ve evrensel bir değer taşıdığını görmekteyiz.Bu metinde Veda Hutbesinin hangi yönüne değinilmiştir? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(.....) Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur.(.....) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.....) Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü doğudan batıya doğrudur.(.....) Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.(.....) Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir. İslamın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir? Genelde ikili olarak yetişen, kırmızı ve tatlı meyve türü" olarak açıklanan meyve türü hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir