S:1

Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.
Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Sevgi dolu bir insan olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İslam dini zor doruma düşmüş olan arkadaş ve dostlarımıza yardım etmeyi teşvik eder. Gerçek dostların da bunlar olduğunu belirtir.Bu durum kültürümüzde aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilir? Arda ve Osman Ankarada doğdu. Cümlesinde kaç tane özel isim vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz? 784' ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Kuran-ı Kerimde kaç tane ayet vardır? - - - - , İstanbulu Sasanilerle birlikte, 619 ve 626 yıllarında olmak üzere iki defa kuşatmışlardır.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi cümlede eş sesli sözcük kullanılmamıştır? Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir; onlar ki, namazlarında huşu içindedirler, onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; onlar ki, zekâtı verirler ve onlarki, iffetlerini korurlar. (Müminûn suresi, 1-5. ayetler)Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 2 yarım, 3 çeyrek metre kaç cm eder? Ertuğrul : Yağmurun ve karın yağması Zehra : Güneş ve ayın hareket etmesiMuhammet : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi Nesrin : Depremde çürük yapıların yıkılması Buna göre, Allahın herşeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? I. Mavi, yeşil ve kırmızı ışık karıştırılırsa beyaz ışık olur.II. Beyaz ışık altında her cisim kendi renginde görülür.III. Beyaz cisim hangi renk ışık altında ise o renkte görülür.Renk ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının II. Dönemini I. Döneminden ayıran özelliklerinden biridir? ocak – okyanus – orta – olta kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi sıralama doğru olur? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) var- dır... (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 709 185 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? There used to ........ a cinema in the town but now there isnt. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Mary is late for the plane to London, so she has to - - - - . Peygamberimizin doğduğu gecenin yıl dönümüdür. Kelime anlamı; doğmak, doğum demektir. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır. O gece Hz. Muhammed (sav) için Kuran-ı Kerim okunur ve dualar edilir.Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı diğr varlıklardan ayıran en belirgin öelliğdir.İsan bu sayede düşüebilir. Doğuyu yanlışaniyiyi köüen ayırabilir.Metinde insanı hangi öelliğne vurgu yapımışı? Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(......) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(......) Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(......) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(......) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın ziyaretine giderim. Ben bunlarla da mutlu olurum. Oflayıp puflamayı sevmem. Canı sıkılan insanlara çok kızarım. Büyük işler peşinde koşarken küçük sevinçlerini yitiren insanlara acırım. Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi anayasamızın değişmeyen maddelerinden biri değildir? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Dil kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamlıdır? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: Ben daha iyi yaparım dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.Bu anıdan Mustafa Kemalin hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır? Mısırın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldenizi Akdenize bağlamak isteyen Osmanlı Devlet yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? Bahar geldiğinde bitkilerin büyümesi hızlanır. 3aylık bir süre içerisinde 120mm uzayan bir çiçek aylık ortalama kaç cm uzamıştır? Evimizdeki elektrik, su ,doğal gaz gibi kaynakları kullanırken dikkat etmezsek nasıl bir sorunla karşılaşırız? Barış parktaki güllere baktı.Eğilip bir tanesini kokladı.O sırada annesi ona seslendiğini duydu. Bu anlatıma göre Barış sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde ilk yardım çantası bulunmaz ? Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken uzunluğu metre ile ifade etmek daha doğru olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir