S:1

Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı, Duvar adlı eserler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı, Duvar adlı eserler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Attilâ İlhan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmamıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Matematik sınavım çok kötü geçti. diyen birisinin hangi duyguya sahip olması beklenir? 11.11.2012 tarihinde işe başlayan bir işçi 10.08.2019 yılında işten ayrılırsa ne kadar süre çalışmış olur?( Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dini öğrenmenin öneminden biri değildir? Kulluk etmek, saygı göstermek, Allahın emir ve yasaklarına uymak anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Mayoz ile kromozom sayısının yarıya indirgenmesiaşağıdakilerden hangisine neden olur? Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur? En az 2 yaşını doldurmuş olmalıdır.1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir.Yukarıda kurban edilebilecek hangi hayvandan bahsedilmektedir? İri taneli katı bir madde ile küçük taneli katı bir maddenin karışımını hangi yöntemle ayrılabilir? Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde, sesteş sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Anadoluyu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangisine karşı cephe açılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? Çocuk sözcüğü hangi cümlede çoğul olarak kullanılmıştır? Orman yangınlarının oluşmasında doğal ve beşeri nedenler etkilidir.Aşağıdakilerden hangisi beşeri nedenlerden değildir? Bir otomobil dk da 675m yol alabilmektedir. 10 dk sonra km yol almıştır? İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? 12 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir? I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekan bakımındankendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İsrafil'in Sura ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilmesine ne denir? Düştü sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel inanç esaslarımızdan biri değildir? "Kendini yormaktan başka bir işe yaramayan şeylerle uğraşmak. anlamına gelen deyim hangisidir? Soyadı Kanununu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kulla- nılması yasaklandı.Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Toplumuzda her mesleğe ihtiyaç vardır.( ) Nalbantlık günümüzün aranan mesleğidir. ( ) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. ( ) Ucuz malları kaliteli ise alırım. ( ) Mimarlar, eğitim alanında hizmet verirler. De ki: Hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin... (Kehf suresi, 29. ayet)Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır? İnsan bir madde veya eşyaya ihtiyaç duyduğunu ne zaman hisseder? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Hz. Peygamberi (sav) anmak ve onun Allah (cc) katındaki derecesini daha da yüceltmek için yapılan dua cümlesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün.Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 5 on binlik+7 binlik+3 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı hangisidir? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini) veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin gelişmesi için gerekli bir vitamindir? 56 sayısının 100 katının 50 fazlası kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir