Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✦ Isının madde taneciklerinin titreşimi ile aktarılması katı, sıvı ve gaz hâldeki tüm maddelerde gerçekleşir.
✦ Bir maddenin ısı iletkenliği ile ısı yalıtkanlığı birbirinin tersidir. İyi bir ısı iletkeni kötü bir ısı yalıtkanıdır
✦ Maddenin Fiziksel hâlinin değişmesi taneciklerin hareketliliğinin artması sonucu meydana gelir
✦ Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun soğumasını önler.
✦ Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür.
✦ Eriyen maddeler dışarıya ısı verir.
✦ Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir.
✦ Katı maddelerde tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır.
✦ Maddelerin hâl değişimleri taneciklerin arasındaki boşlukların değişmesiyle gerçekleşir. Bu değişimler gerçekleşirken boşluklar artar ya da
azalır, taneciklerin yapısında değişiklik olmaz.
✦ Katı hâldeki bir madde ısı alarak sıvı hale geçerken tanecikler arasındaki mesafe artar ve madde sıvı hâle gelir.
✦ Sıvı hâldeki bir madde ısı vererek katı hâle geçerken aradaki boşluklar azalır ve madde katı hâle geçer.
✦ Katı hâl maddenin en düzenli hâlidir. Katı maddeler titreşim hareketi yaparlar.
✦ Sıvı maddeler titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar.
✦ Gaz maddeler sıkıştırılabilirler.
✦ Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyüktür.
✦ Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ısı iletimi yavaşlar.
✦ Hava iyi bir ısı yalıtkanıdır.
Özellikler Erime (✔️) Donma (✔️) Buharlaşma (✔️) Yoğunlaşma (✔️)
Taneciklerin hareketliliği Azalır - Artar -
Tanecikler arası boşluk Azalır - Artar -
Taneciklerin hızı - - Artar Azalır
Taneciklerin hareket çeşidi - - Artar Azalır
Enerji Kaynağı Yenilenebilir Kaynak (✔️) Yenilenemez Kaynak (✔️)
Kömür ✔️
Güneş ✔️
Rüzgâr ✔️
Benzin ✔️
Hidroelektrik Enerji ✔️
Doğalgaz ✔️
Biyokütle ✔️
Jeotermal ✔️
Nükleer Enerji ✔️

Madde Isı Aldığında
✔ Tanecik hareketi artar.
✔ Tanecikler arası boşluk artar.
✔ Maddenin düzensizliği artar

Madde Isı Verdiğinde
✔ Tanecik hareketi azalır.
✔ Tanecikler arası boşluk azalır.
✔ Maddenin düzensizliği azalır
Maddeler Isı İletkeni (✔️) Isı Yalıtkanı (✔️)
Bakır ✔️
Yün ✔️
Nikel ✔️
Plastik ✔️
Beton ✔️
Hava ✔️
Tahta ✔️
Alüminyum ✔️
Demir ✔️
1

Petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Yakıt
 • B ) Yenilenebilir Enerji
 • C ) Fosil yakıt
 • D ) Katı yakıtlar

2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ısı yalıtımının yararlarından biri değildir?

 • A ) Enerji Tasarrufu sağlar
 • B ) Ener verimliliği sağlar
 • C ) Çevre kiirliliği azaltır
 • D ) Yangına neden olur

3

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir hacmi vardır ancak belirli bir şekli yoktur?

 • A ) Odun
 • B ) taş
 • C ) su
 • D ) toprak

4

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • A ) Dalga enerjisi
 • B ) Rüzgâr
 • C ) Jeotermal enerji
 • D ) Kömür

5

Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek olarak verilemez?

 • A ) Kömür
 • B ) Pelet Yakıt
 • C ) Odun
 • D ) Biyodizel

6

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • A ) Jeotermal enerji
 • B ) Dalga enerjisi
 • C ) Rüzgâr
 • D ) Kömür

7

Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

 • A ) Mazot
 • B ) LPG
 • C ) Benzin
 • D ) Gaz yağı

8

Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.
 • B ) Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
 • C ) Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
 • D ) Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.

"6. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.