Sor

6. Sınıf Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
Enerji, günümüz dünyasında hayatımızın her alanında önemli bir yere sahiptir. Enerji kaynakları, yenilenebilir ve yenilenemez olarak iki ana kategoriye ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçlerle yenisiyle değiştirilebilen veya tekrar tekrar kullanılabilen kaynaklardır. Yenilenemez enerji kaynakları ise, doğal süreçlerle yenisiyle değiştirilemeyen veya tekrar tekrar kullanılamayan kaynaklardır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları


Yenilenebilir enerji kaynakları, doğadan elde edilen ve sürekli olarak kullanılabilen enerji türleridir.
1- Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi, güneşin ışığı ve ısı enerjisinden elde edilir. Güneş panelleri ve güneş kolektörleri ile elektrik ve sıcak su üretimi sağlanır.

2- Dalga (Gelgit) Enerjisi
Dalga enerjisi, denizlerdeki dalga hareketlerinden elde edilir. Gelgit enerjisi ise, dünya ve ay arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan gelgit olaylarından enerji elde edilir.

3- Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi, rüzgârın kinetik enerjisini kullanarak elektrik üretir. Rüzgar türbinleri ile rüzgar enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür.

4- Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yer kabuğu altındaki yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan ısı enerjisidir. Bu enerji, elektrik üretimi ve ısıtma amaçlı kullanılabilir.

5- Hidrolik Enerji
Hidrolik enerji, suyun kinetik ve potansiyel enerjisinden yararlanarak elektrik üretir. Barajlar ve hidroelektrik santraller bu enerji türünü kullanır.

6- Biyokütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi, bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen enerjidir. Biyokütle enerjisi, elektrik üretimi, ısıtma ve taşıtlarda yakıt olarak kullanılabilir.

7- Hidrojen Enerjisi
Hidrojen enerjisi, hidrojen gazının oksijenle birleşerek elektrik enerjisi ve su ürettiği hücreleri kullanarak elde edilir. Hidrojen enerjisi, özellikle taşıtlar için temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları


Yenilenemez enerji kaynakları, doğada sınırlı miktarda bulunan ve doğal süreçlerle yenisiyle değiştirilemeyen enerji türleridir. Yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler şunlardır:

1- Kömür
Kömür, milyonlarca yıl önce ormanlık alanlarda yaşayan bitkilerin gömülmesi ve zamanla karbonlaşması ile oluşan fosil yakıttır. Kömür, elektrik üretimi, ısıtma ve sanayide enerji kaynağı olarak kullanılır.

2- Petrol
Petrol, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ve milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan mikroskobik organizmaların birikmesi ve karbonlaşması ile oluşan fosil yakıttır. Petrol, taşıtlarda yakıt, enerji üretimi ve petrokimya sanayinde hammadde olarak kullanılır.

3- Doğal Gaz
Doğal gaz, yer kabuğunun altında bulunan ve petrolle birlikte oluşan fosil yakıttır. Doğal gaz, enerji üretimi, ısıtma ve sanayide yakıt olarak kullanılır.

4- Nükleer Enerji
Nükleer enerji, atom çekirdeğinin parçalanması veya birleşmesi sonucu ortaya çıkan enerjidir. Nükleer enerji, nükleer reaktörlerde kontrollü olarak gerçekleştirilen süreçlerle elektrik üretimi için kullanılır.


Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenemez Enerji Kaynakları
Güneş Enerjisi Kömür
Dalga (Gelgit) Enerjisi Petrol
Rüzgâr Enerjisi Doğal Gaz
Jeotermal Enerji Nükleer Enerji
Hidrolik Enerji  
Biyokütle Enerjisi  
Hidrojen Enerjisi  

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamada önemli rol oynar. Yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilirlik, düşük çevresel etki ve enerji güvenliği açısından avantajlar sunar. Yenilenemez enerji kaynakları ise, dünya enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamakla birlikte, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve sınırlı kaynaklardır. Bu nedenle, enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamada kritik öneme sahiptir.
1

Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek olarak verilemez?

 • A ) Taş kömürü
 • B ) Linyit
 • C ) Odun
 • D ) LPG

2

Yakıtlarla ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Yandığında çevresine ısı veren maddeler, yakıt olarak adlandırılır.
 • B ) Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
 • C ) Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir
 • D ) Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir

3

Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere ........................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sıvı
 • B ) yakıt
 • C ) kağıt
 • D ) odun

4

Aşağıdakilerden hangisi yalıtımın amaçlarından biri değildir?

 • A ) Binaların daha güzel görünmesi
 • B ) Yakıt için ayrılan harcamaların azaltılması
 • C ) Sağlıklı ve konforlu yaşam
 • D ) Hava kirliliğinin azaltılması

5

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnek olarak verilemez?

 • A ) Gaz yağı
 • B ) Benzin
 • C ) Mazot
 • D ) Metan

6

Aynı kütleye sahip iki cisimden hacmi ................................ olanın yoğunluğu daha azdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) küçük
 • B ) orta
 • C ) büyük
 • D ) sıfır

7

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(...) Fosil yakıtları daha az kullanmak için ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilebilir.
(...) Fosil yakıtlar içerisinde çevreye zararı en az olan yakıt, doğal gazdır.
(...) Isıyı en iyi ileten maddeler, gaz maddelerdir.
(...) Buz, yoğunluğu fazla olduğu için su üzerinde yüzer.
(...) Yoğunluk hacmin kütleye bölünmesi ile bulunur.

 • A ) DDYDY
 • B ) DDYYY
 • C ) DDYYD
 • D ) DYYDY

8

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnek olarak verilemez?

 • A ) Doğalgaz
 • B ) Dizel
 • C ) Benzin
 • D ) Biyodizel

"6. Sınıf Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmelerine Karşı Alınacak Önlemler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.