Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Güneş ve Ay Tutulmaları


Tutulma, bir gezegen ya da uydunun, bir yıldızdan gelen ışığı engellemesidir. Tam Güneş tutulması sadece Dünya’da gerçekleşir ama kısmi tutulmalar diğer gezegenlerde de ortaya çıkar.

Güneş Tutulması


Bir gök cisminin araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görülmez duruma gelmesi
olayına tutulma denir. Güneş, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde Ay'ın ışığının dünyanın üzerine vurarak gölge oluşturmasına Güneş tutulması denir.
✔ Güneş tutulması sırasında Ay, yeni ay evresindedir.

Güneş tutulması, güneş, ay ve dünya arasında oluşan nadir ve büyülü bir kesişimdir. Gökyüzünde bir doğa olayı olarak gerçekleşen bu kesişim, dünya üzerinde belirli bölgelerde kısa süreliğine karanlığa yol açar.

güneş tutulması

Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için öncelikle Ay'ın yeni ay evresinde olması gerekmektedir. Bu evrede, Ay, Güneş'in tam karşısında bulunarak Dünya ile Güneş arasına girmekte ve böylece Güneş'ten gelen ışık ışınlarını kısmen ya da tamamen kesmektedir. Güneş tutulması sırasında, bu üç gök cismi - Güneş, Ay ve Dünya - aynı doğrultuda bulunmalıdır.

Güneş tutulmasının meydana gelmesi sırasında, Ay'ın gölgesi Dünya'nın yüzeyine düşer ve bu gölge, Ay ile Dünya arasında oluşan gölge konisinin yeryüzüne değmesiyle birlikte karanlık bir bölge ortaya çıkarır. Karanlığın merkezi çevresinde ise yarı gölge bölgeleri bulunmaktadır.

Ancak, Dünya'nın yarıçapı Ay'ın yarıçapından büyük olduğu için, Ay'ın gölgesi Dünya'nın tamamını kapatamaz ve bu nedenle güneş tutulması olayı dünya üzerinde yalnızca belirli bölgelerden gözlemlenebilir. Bu durum, güneş tutulmasının dünya üzerindeki etkilerini kısmi, halkalı ve tam tutulma olarak sınıflandırmamıza olanak tanır.

Tarih boyunca, güneş tutulmaları gözlemlendiğinde insanlar için büyük önem taşımıştır. Bilimsel ve kültürel açıdan, bu olaylar üzerinde yapılan gözlemler ve araştırmalar, insanların güneş sistemi ve evren hakkındaki bilgilerini geliştirmiştir. Örneğin, 29 Mart 2006'da yaşanan tam güneş tutulması Türkiye'den en net şekilde gözlemlenebilmiş ve bu olay ülke genelinde büyük ilgi uyandırmıştır.

Sonuç olarak, güneş tutulması, yeni ay evresinde gerçekleşen ve dünya üzerinde belirli bölgelerde karanlıkla sonuçlanan benzersiz bir doğa olayıdır.

Ay utulması


✔ Ay tutulması esnasında Ay, "Dolunay" evresindedir.

Ay tutulması, gökyüzündeki etkileyici ve gizemli bir olaydır. Bu doğa olayı, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın yüzeyine düşen güneş ışınlarını engellediği durumlarda gerçekleşir.

güneş tutulmassı

Ay tutulmasının meydana gelmesi için öncelikle Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda sıralanması gerekmektedir. Bu durumda, Dünya'nın daima Güneş'e dönük olan tarafı aydınlıkken diğer tarafı karanlık olacaktır. Ay, bu karanlık bölgede, Dünya'nın gölgesi içerisinde kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşir.

Ay tutulması sırasında, Ay'ın yeryüzünden gözlemlenen yüzeyi karanlığa bürünür. Bu karanlık, Dünya'nın güneş ışınlarını engellemesi sonucunda ortaya çıkar. Ay tutulmaları, Dünya'nın Ay'a dönük olan yüzünden, uygun hava koşullarında çıplak gözle bile kolayca gözlenebilir.

Ancak, her ne kadar Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinde bir turu yaklaşık bir ay sürse de, ay tutulması her ay düzenli olarak meydana gelmez. Bu durum, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzleminin aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu farklılık nedeniyle, ay tutulmaları yıl içerisinde sadece belirli dönemlerde gerçekleşir.

Ay tutulmaları, tarih boyunca insanların dikkatini çeken ve bilimsel çalışmalara konu olan olaylardan biridir. Eski çağlardan beri, insanlar ay tutulmalarının nedenlerini, süreçlerini ve etkilerini anlamaya çalışmışlardır. Bu bilgiler, zaman içinde insanların evren ve güneş sistemi hakkındaki bilgisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak, ay tutulması, gökyüzündeki gizemli ve etkileyici bir olaydır. Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda sıralanması ve Dünya'nın güneş ışınlarını engellemesiyle gerçekleşir.

Güneş ve Ay Tutulmasının Özellikleri
1

Güneş tutulması esnasında Ay, aşağıdaki evrelerden hangisindedir?

 • A ) Son dördün
 • B ) Yeni ay
 • C ) Dolunay
 • D ) İlk dördün

2

Güneş Sisteminde olan Üranüs gezegeni ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A ) En küçük gezegendir.
 • B ) En büyük üçüncü gezegenidir.
 • C ) Dış gezegendir.
 • D ) Canlı yaşamına uygun değildir.

3

Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ........1........ denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ........2.... adı verilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?

 • A ) uydu- gök taşı
 • B ) meteor uydu
 • C ) krater -uydu
 • D ) meteor- gök taşı

4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı denir.
 • B ) Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazsal gezegenlerdir.
 • C ) Ay tutulması genellikle yılda iki kez gerçekleşir. B
 • D ) Güneş tutulması yılda 12 kez gerçekleşir.

5

Aşağıda gezegenlerin verilen özelliklerinden hangisi tüm gezegenler için ortaktır?

 • A ) Uydularının olması
 • B ) Güneş etrafında dolanmaları
 • C ) Dönüş yönlerinin aynı olması
 • D ) Karasal olmaları

6

Venüs ile Uranüs arasında kaç gezegen vardır?

 • A ) 1
 • B ) 2
 • C ) 3
 • D ) 4

7

Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi iç gezegenlerle ilgili doğru bilgi içerir?

 • A ) Yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır.
 • B ) Hiçbirinin halkası yoktur.
 • C ) Her biri kalın bir atmosfere sahiptir.
 • D ) Uydu sayıları fazladır.

8

Aşağıdakilerden hangisi Güneş sistemindeki en uzun yörüngeye sahip olan gezegenin özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir.
 • B ) Çok ince halkaları vardır.
 • C ) Lacivert renklidir.
 • D ) Atmosferi zehirlidir.

"6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Gezegenler ve Özellikleri Pekiştirme Soru Cevap Etkinliği" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.