Sor

5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello Kelimeler ve Anlamları

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

1. Ünite Hello Kelimeler ve Anlamları

İngilizce Türkçe
Language class Dil dersi
English İngilizce
Turkish Türkçe
Maths Matematik
Science Fen Bilimleri
Social Studies Sosyal Bilgiler
History Tarih
Geography Coğrafya
Music Müzik
Art Resim
Physical Education (P.E) Beden Eğitimi
Information Technology (I.T) Bilişim Teknolojileri
Introduce Tanıtmak, tanıştırmak
Live Yaşamak
Everyone Herkes
Friend Arkadaş
Family Aile
Student Öğrenci
School Okul
Primary school İlkokul
Secondary school Ortaokul
High school Lise
Partner school Ortak/Arkadaş okul
School subjects Okul konuları
Grade Sınıf, kademe
Class Sınıf
Classmate Sınıf arkadaşı
Study Okumak, öğrenim görmek
Speak Konuşmak
Like Sevmek
Dislike Sevmemek
Favourite Favori, en sevilen
Guest Misafir, konuk
World Dünya
Country Ülke
Nationality Vatandaşlık, uyruk
Flag Bayrak
Language Dil
Age Yaş
ID Card Kimlik kartı
Talk about … hakkında konuşmak
Do exercise Egzersiz yapmak
Double Çift, iki tane, ikişer
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
Sunday Pazar
1

Sam : Where is Luigi from?
Jhon : He is from - - - - .

 • A ) Italy
 • B ) Russian
 • C ) Japanese
 • D ) Turkish

2

Hi, I'm Ted. What's your name?

 • A ) I'm from Japan.
 • B ) I like maths and music
 • C ) I'm eleven.
 • D ) I'm Gina. Nice to meet you.

3

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) ID Card: Kimlik kartı
 • B ) Age: Yaş
 • C ) Flag: Ülke
 • D ) Language: Dil

4

Hello ! I am Adel. I am from Germany.
I am ........................... .
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir ?

 • A ) Greece
 • B ) Russia
 • C ) Canada
 • D ) German

5

He doesn't enjoy science.
Türkçesi: ..............................

 • A ) Berbat hissediyorum.
 • B ) Rica ederim.
 • C ) Fenden hoşlanmaz.
 • D ) Problem çözmede çok iyiyim.

6

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) School: Okul
 • B ) Primary school: İlkokul
 • C ) Family: Akraba
 • D ) Student: Öğrenci

7

How old are you?

 • A ) I'm seven.
 • B ) I'm from Spain
 • C ) I'm Mary
 • D ) I like music

8

...................................?
- Yes , I am Indian.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sorulardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Are you Indian ?
 • B ) Are they from Japan?
 • C ) Are they Italian ?
 • D ) Are you from Canada ?

"5. Sınıf İngilizce 1. Ünite Hello Kelimeler ve Anlamları" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf İngilizce Ülkeler, Milletler ve Bayraklar " içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.