Sor

5. Sınıf İngilizce Ülkeler, Milletler ve Bayraklar

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

5.sınıf İngilizce countries and nationalities
COUNTRY NATIONALITY LANGUAGE
Turkey Turkish Turkish
England English English
The Usa American English
Germany German German
Italy Italian Italian
France French French
Spain Spanish Spanish
Russia Russian Russian
Japan Japanese Japanese
China Chinese Chinese
Brazil Brazilian Portuguese
Greece Greek Greek
India Indian Hindi/English
Egypt Egyptian Arabic

ülkeler ve bayraklar
1

Hi, I'm Ted. What's your name?

 • A ) I'm from Japan.
 • B ) I like maths and music
 • C ) I'm eleven.
 • D ) I'm Gina. Nice to meet you.

2

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) School: Okul
 • B ) Primary school: İlkokul
 • C ) Family: Akraba
 • D ) Student: Öğrenci

3

Sam : Where is Luigi from?
Jhon : He is from - - - - .

 • A ) Italy
 • B ) Russian
 • C ) Japanese
 • D ) Turkish

4

How old are you ?
- ...................................... sorusuna hangisi cevap olamaz ?

 • A ) I am ten years old
 • B ) 10.
 • C ) I am 10
 • D ) I am Turkish.

5

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) Guest: Misafir, konuk
 • B ) World: Dünya
 • C ) Country: Ülke
 • D ) Nationality: Belgesel

6

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) ID Card: Kimlik kartı
 • B ) Age: Yaş
 • C ) Flag: Ülke
 • D ) Language: Dil

7

Be quiet, please
Türkçesi: ..............................

 • A ) Berbat hissediyorum.
 • B ) Rica ederim.
 • C ) Ben de!
 • D ) Lütfen sessiz olun.

8

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
Country Nationality

 • A ) Italy -- Italian
 • B ) French -- France
 • C ) Germany -- German
 • D ) Greece -- Greek

"5. Sınıf İngilizce Ülkeler, Milletler ve Bayraklar " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf İngilizce School Subjects Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.