Sor

5. Sınıf İngilizce School Subjects Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

5. sınıf İngilizce derslerin İngilizcesi
İngilizce - Türkçe
English İngilizce
Turkish Türkçe
Maths Matematik
Science Fen Bilimleri
Social Studies Sosyal Bilgiler
Music Müzik
Art Resim
Physical Education (P.E) Beden Eğitimi
Information Technology (I.T) Bilişim Teknolojileri
Drama Drama, Tiyatro


Day 1st 2nd 3rd 4th 5th
Monday Turkish Turkish Maths Maths Arts
Tuesday Science Science Turkish Turkish Social Studies
Wednesday Maths English English Turkish Drama
Thursday Turkish Maths Maths English English
Friday English English P.E. P.E. I.T.

Which classes does Jane have on Mondays?
On Mondays, Jane has Turkish, Turkish, Maths, Maths, and Arts.
• Which classes does she have on Tuesdays?
On Tuesdays, she has Science, Science, Turkish, Turkish, and Social Studies.
• Which classes does she have on Wednesdays?
On Wednesdays, she has Maths, English, English, Turkish, and Drama.
• Which classes does she have on Thursdays?
On Thursdays, she has Turkish, Maths, Maths, English, and English.
• Which classes does she have on Fridays?
On Fridays, she has English, English, P.E., P.E., and I.T.
• What is her favourite class?

• When is Music?
1

...................................?
- Yes , I am Indian.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sorulardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Are you Indian ?
 • B ) Are they from Japan?
 • C ) Are they Italian ?
 • D ) Are you from Canada ?

2

Verilen tabloya aşağıdakilerden hangisi eklenemez?
WEEKDAYS

 • Monday
 • Tuesday
 • - - - -

 • A ) Today
 • B ) Friday
 • C ) Thursday
 • D ) Wednesday

3

Sam : Where is Luigi from?
Jhon : He is from - - - - .

 • A ) Italy
 • B ) Russian
 • C ) Japanese
 • D ) Turkish

4

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) Class: Taksi
 • B ) Grade: Sınıf, kademe
 • C ) Classmate: Sınıf arkadaşı
 • D ) Study: Okumak, öğrenim görmek

5

How old are you ?
- ...................................... sorusuna hangisi cevap olamaz ?

 • A ) I am ten years old
 • B ) 10.
 • C ) I am 10
 • D ) I am Turkish.

6

He doesn't enjoy science.
Türkçesi: ..............................

 • A ) Berbat hissediyorum.
 • B ) Rica ederim.
 • C ) Fenden hoşlanmaz.
 • D ) Problem çözmede çok iyiyim.

7

How old are you?

 • A ) I'm seven.
 • B ) I'm from Spain
 • C ) I'm Mary
 • D ) I like music

8

Hello ! I am Adel. I am from Germany.
I am ........................... .
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir ?

 • A ) Greece
 • B ) Russia
 • C ) Canada
 • D ) German

"5. Sınıf İngilizce School Subjects Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf İngilizce Can Can't Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.