Sor

5. Sınıf Din Kültürü Edebiyatımızda Dinin İzleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Edebiyatımızda Dinin İzleri
Türk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde pek çok etkiye maruz kalmış ve bu etkilerle şekillenmiştir. İslam'ın kabulünden sonra Türk edebiyatında önemli bir dönüşüm yaşanmış ve dini motifler, eserlerde kendine yer bulmuştur.

Dinin Edebiyatımıza Etkisini Gösteren Örnekler
→ Münacat
→ Naat
→ Tevhid
→ Mevlid
→ İlahi

İslam'ın Türk edebiyatındaki etkisi, özellikle tasavvuf edebiyatı olarak adlandırılan özgün bir türün doğuşuyla kendini gösterir. Tasavvuf edebiyatının temsilcileri arasında Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ, Yunus Emre ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi önemli şair ve yazarlar yer alır. Bu yazarların eserleri, İslam kültür ve ahlakını yansıtmakta ve okuyucuya manevi değerler sunmaktadır.

Türk edebiyatında İslam'ın etkisini gözlemleyebileceğimiz eser türleri arasında münacat, naat, tevhid, mevlid ve ilahi gibi yapıtlar bulunmaktadır. Bu türler, İslam kültürünün önemli değerlerini ve duygularını içerir ve Türk edebiyatının zenginliğine katkı sağlar.

İlk Türk İslam eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır ve İslam dininin etkisiyle şekillenen Türk düşüncesini ve toplum yapısını yansıtır. Divanu Lügati't-Türk ise Türkçenin önemine dikkat çeken ve Türklerin İslam düşüncesiyle harmanlanan kültürünü ortaya koyan bir başka önemli eserdir.

Hoca Ahmet Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet" adlı eseri ise, Türklerin İslam'ı anlamasında ve benimsemesinde büyük bir rol oynamıştır. Edib Ahmed Yükneki'nin kaleme aldığı "Atabetü'l-Hakayık" gibi eserlerde de İslam dininin etkileri açıkça gözlemlenebilir.

Sonuç olarak, Türk edebiyatında İslam'ın etkisi, tarihsel süreç içinde eserlerin içeriğine ve biçimine yansımıştır. Dini unsurların edebiyatımıza kattığı zenginlik ve derinlik, Türk edebiyatının özgün ve çeşitli yapıtlarının doğmasına katkıda bulunmuştur. İslam'ın kabulü ve yayılmasıyla Türk edebiyatında gelişen tasavvuf edebiyatı, manevi değerleri ön plana çıkararak okuyucuya derin düşünceler sunar. Bu sayede, Türk edebiyatının dini motiflerle zenginleştiği ve İslam kültürünün toplumun birçok alanında izlerini sürdüğü görülür.
1

İstiklal Marşı'nın şairi kimdir?

 • A ) Osman Zeki Üngör
 • B ) Mehmet Akif Ersoy
 • C ) Necip Fazıl Kısakürek
 • D ) Arif Nihat Asya

2

Kabe aşağıdaki peygamberlerin hangileri tarafından yapılmıştır?

 • A ) Hz. İbrahim – Hz. İsmail
 • B ) Hz. Musa – Hz. Harun
 • C ) Hz. Davud – Hz Süleyman
 • D ) Hz. Yakup – Hz. Yusuf

3

Kabe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere .................................................denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kubbe
 • B ) mihrap
 • C ) minare
 • D ) şerefe

4

Eşyaları ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatına ne ad verilir?

 • A ) Minyatür
 • B ) Tezhip
 • C ) Hat
 • D ) Ebru

5

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisi türlerinden biri değildir?

 • A ) Münacaat
 • B ) Naat
 • C ) Gazel
 • D ) Türkü

6

Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ................................................denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kubbe
 • B ) minare
 • C ) minber
 • D ) vaaz kürsüsü

7

Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) şadırvan
 • B ) şerefe
 • C ) mihrap
 • D ) minare

8

Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir?

 • A ) Resim
 • B ) Mimari
 • C ) Musiki
 • D ) Edebiyat

"5. Sınıf Din Kültürü Edebiyatımızda Dinin İzleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Dini musiki ne demektir? Kısaca" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.