Sor

Dini musiki ne demektir? Kısaca

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dini musiki, dinî içerikli müzik ve şarkıları ifade eden bir terimdir. İslam kültüründe ve diğer dinî geleneklerde, duyguları ve inançları ifade etmek için kullanılan özel müzik türlerini ve söyleyiş şekillerini kapsar.

Dini musiki, hem içerik hem de şekil açısından diğer müzik türlerinden ayrılır ve genellikle ibadet, tören ve kutlamalar sırasında kullanılır.

İslam dünyasında dini musiki, ilahi, naat, kaside, münacat ve Mevlit gibi farklı türleri içerir ve dini duyguları ifade etmek ve paylaşmak için önemli bir araç olarak kabul edilir.
1

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yunus Emre'ye aittir?

 • A ) Divan
 • B ) Makalat
 • C ) Mesnevi
 • D ) Vesiletün-Necat

2

Selimiye camii hangi ilimizdedir?

 • A ) İstanbul
 • B ) Konya
 • C ) ​Edirne
 • D ) Erzurum

3

Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ................................................denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kubbe
 • B ) minare
 • C ) minber
 • D ) vaaz kürsüsü

4

Çifte Minare Medresesi hangi ilimizde yer almaktadır?

 • A ) Erzurum
 • B ) İstanbul
 • C ) Elazığ
 • D ) Malatya

5

Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............................................................denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) şadırvan
 • B ) vaaz kürsüsü
 • C ) minare
 • D ) Kubbe

6

Cami ve mescitlerde genellikle namaz öncesi yapılan dini içerikli konuşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Minber
 • B ) Şadırvan
 • C ) Vaaz
 • D ) Mihrap

7

III. Ahmet Çeşmesi hangi ilimizdedir?

 • A ) İstanbul
 • B ) Edirne
 • C ) Konya
 • D ) Erzurum

8

Aşağıdakilerden hangisi dini musiki türlerinden biri değildir?

 • A ) Gazel
 • B ) Mevlit
 • C ) Kaside
 • D ) Pop

"Dini musiki ne demektir? Kısaca" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Toplumsal Yaşantınızda Dinin Etkisini Gördüğünüz Örf ve Adetlerden Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.