S:1

III. Ahmet Çeşmesi hangi ilimizdedir?

III. Ahmet Çeşmesi hangi ilimizdedir? sorunun cevabı " İstanbul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir? S- Sınıfın en uzun boylusu en önde oturuyor.U- Bu iş daha çok benim işime yaradı.D- Yazarın en çok tutulan kitabı bu.E- Her bildiğini herkese anlatmasa olmaz. Hangi harfin karşısındaki cümlede bir karşılaştırma söz konusu değildir? Yarısı 6 olan sayının 3 eksiği kaçtır? İnsan, hayatı boyunca birçok karar almak zorundadır. Bazıları kararlarını aklıyla, bazıları ise kalbiyle alır. İki karar alma şeklinin de olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Ben de bu ikisi arasında uzun süre gelgitler yaşadım ve sonunda aklın değil, kalbin kara sularında dolaşmayı seçtim. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (sas); babasını ne zaman kaybetmiştir? Söz ve davranışlarında çirkin ve haram işlerden uzak durmaya ne denir? (Scissors-eraser-brush-pencil case-ruler-pen-paper clip-bag) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parantez içinde olmayan araç-gereçler vardır? Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Aşağıda 4 harf ve 1 hece olan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmadığı halde toplum hayatını düzenleyen kurallardandır? I. Kan sıvıdır.II. Tuz katıdır.III. Oksijen gazdır.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Hareket halindeki sağa dönen bir otomobil hangi hareketi yapar? Mustafa Kemal Atatürkün doğum yılı ile Samsuna çıktığı tarihin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? Hangisinin kullanım alanı farklıdır? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Garanti belgesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa ( D ) yanlışsa ( Y ) yazınız (.....) Kuran mezarlıkta okumak ve fal bakmak için inmiştir.(.....) Allahın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir(.....) Hz. Süleyman (as) Hz. Davud (as) ın babasıdır.(.....) Hz.Davud ‘dan kalan hatıralardan biri de Savm-ı Davud(Davut Orucu) dur.(.....) Allahın kendisine kutsal kitap verdiği peygamberlere resül denir. Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? ARI ŞEHRİ Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor. Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler. Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi. Arıların Dünyası "Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu." cümlesinde "hınç dolu" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir? Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde ısı alışverişi olmamıştır? II. Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinden kısa bir süre sonra, 13 Nisan 1909da bir isyan çıkmıştır. 31 Mart Olayı olarak bilinen bu isyan, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Su-tuz karışımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? Bilgi felsefesi, bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini araştıran felsefe dalıdır.Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin konularından değildir? 56 litre portakal suyu 2 litrelik şişelere doldurulup satılacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır ? Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürmeye yönelik çalışmalar yapan biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.), Medineye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi.Peygamberimizin, inşaatında bizzat çalıştığı bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin ortalama yükseltisi daha fazladır? Atasözlerinin söyleyeni hakkında ne söylenebilir? İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir? Kuran Hz. ................e indirildi. Peygamberimizin vefatından sonra Hz .................. tarafından kitap haline getirildi. Hz. ........... tarafından da coğaltıldı. Boşlukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur? Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi iradesi ile gerçekleşebilir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir