Sor

Hizmet sektörünün geliştiği bir bölgede yaygın olan meslek grupları hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hizmet sektörünün geliştiği bir bölgede yaygın olan meslek grupları, bölgenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak hizmet sektöründe sıkça rastlanan meslek grupları şunlardır:

Sağlık hizmetleri: Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, fizyoterapistler ve diğer sağlık çalışanları.

Eğitim hizmetleri: Öğretmenler, eğitim danışmanları, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve diğer eğitim personeli.

Finans hizmetleri: Bankacılar, finansal danışmanlar, muhasebeciler, sigorta acenteleri ve finans sektöründe çalışan diğer profesyoneller.

Turizm ve konaklama hizmetleri: Otel yöneticileri, resepsiyonistler, tur operatörleri, rehberler, aşçılar ve diğer turizm sektörü çalışanları.

Perakende ve satış hizmetleri: Mağaza yöneticileri, satış elemanları, kasiyerler ve perakende sektöründe çalışan diğer personel.

Yemek ve yiyecek hizmetleri: Restoran yöneticileri, aşçılar, garsonlar, barmenler ve yiyecek hizmetleri alanında çalışan diğer profesyoneller.

İletişim ve teknoloji hizmetleri: Bilgi teknolojisi uzmanları, yazılım geliştiriciler, sistem yöneticileri, ağ mühendisleri ve iletişim alanında çalışan diğer profesyoneller.

İdari ve destek hizmetleri: İnsan kaynakları uzmanları, idari asistanlar, müşteri hizmetleri temsilcileri ve diğer ofis çalışanları.

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri: Kamyon ve otobüs şoförleri, kuryeler, depo çalışanları, lojistik yöneticileri ve taşımacılık alanında çalışan diğer profesyoneller.

Temizlik ve bakım hizmetleri: Temizlik görevlileri, bahçıvanlar, tamirciler, tesis yöneticileri ve diğer bakım ve onarım hizmeti sunan profesyoneller.

Bu liste, hizmet sektörünün geliştiği bir bölgedeki yaygın meslek gruplarına genel bir bakış sunar, ancak bölgenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre daha spesifik meslek grupları da bulunabilir.
1

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha gelişmiş olması beklenir?

 • A ) Bursa
 • B ) İstanbul
 • C ) Hatay
 • D ) Muş

2

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesinde gelişen mesleklerden biridir?

 • A ) Turist Rehberliği
 • B ) Orman Mühendisliği
 • C ) Ziraat Mühendisliği
 • D ) Makine Mühendisliği

3

I. Ulaşım
II. İklim
III. Yer yüzü şekilleri
IV. Güvenlik
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir bölgeye yatırım gitmesinde etkilidir?

 • A ) I – II – III
 • B ) I – III
 • C ) Yalnız III
 • D ) I – II – III – IV

4

Aşağıdaki meyvelerden hangisi turunçgiller sınıfına girmez?

 • A ) Portakal
 • B ) Limon
 • C ) Mandalina
 • D ) Elma

5

Türkiye'nin önemli petrol yatakları hangi bölgemizde yer almaktadır?

 • A ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • B ) İç Anadolu Bölgesi
 • C ) Guneydogu Anadolu Bölgesi
 • D ) Marmara Bölgesi

6

Aşağıdakileden hangisi hizmet sektöründe yer alan ekonomik bir faaliyettir?

 • A ) Tarım
 • B ) Hayvanclık
 • C ) Ulaşım
 • D ) Ormancılık

7

Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde ​ürünler çekiç darbeleriyle üzerine motifler çizilerek meslek haline getirilen el sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Hattatlık
 • B ) Bakırcılık
 • C ) Çinicilik
 • D ) Halıcılık

8

Ülkemizin otomotiv sektörünün kalbi sayılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Bursa
 • B ) İzmir
 • C ) İstanbul
 • D ) Kocaeli

"Hizmet sektörünün geliştiği bir bölgede yaygın olan meslek grupları hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Girişimci Nedir? Girişimci insanların özellikleri nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.