Sor

5. Sınıf Bilinçli Tüketici Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bilinçli tüketici nasıl olunur?
Herhangi bir malı satın alarak kullanan, para karşılığı hizmetlerden yararlanan kişilere tüketici adı verilir.
Herhangi bir mal veya hizmeti satın alan kişinin yasal olarak sahip olduğu haklara tüketici hakları denir.
Bilinçli tüketici, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olan, haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bu bilgiler doğrultusunda hareket eden tüketicidir. Bilinçli tüketici, sürdürülebilir tüketim ve ekonomik kullanım konularında duyarlıdır.

Bilinçli Tüketici Özellikleri


Ürün ve hizmetleri karşılaştırır: Bilinçli tüketici, satın almak istediği ürün veya hizmeti değerlendirmek için alternatifler araştırır ve karşılaştırır. Fiyat, kalite ve performans açısından en uygun seçeneği belirler.

İhtiyaçlarına göre satın alır: Bilinçli tüketici, sadece gerçekten ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri satın alır. Aşırı tüketimden kaçınarak, ekonomik ve çevresel kaynakların israfını önler.

Ürünlerin kalite belgelerine dikkat eder: Bilinçli tüketici, satın alacağı ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için TSE damgası veya diğer kalite belgelerini kontrol eder.

Ürünün kullanım kılavuzunu okur ve kullanır: Bilinçli tüketici, ürünleri doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak için kullanım kılavuzlarını okur ve talimatlarına uygun kullanır.

Yasal belgeleri talep eder: Bilinçli tüketici, satın aldığı ürünlerle ilgili fiş, fatura, sözleşme ve garanti belgelerini alır ve saklar. Bu belgeler, tüketici haklarını kullanmak için gereklidir.

Tüketici haklarını bilir ve kullanır: Bilinçli tüketici, tüketici haklarına ve yasal düzenlemelere aşina olup, haklarını korumak ve sorunlarını çözmek için gerekli adımları atar.

Çevre ve sürdürülebilirlik konularına duyarlıdır: Bilinçli tüketici, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam için çevre dostu ürünler ve hizmetler tercih eder.

Satıcı ve üreticilere geri bildirim sağlar: Bilinçli tüketici, satıcı ve üreticilere ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerini ve beklentilerini ileterek, sürekli iyileştirme ve inovasyon süreçlerine katkıda bulunur.

Tüketici Hakları İçin Başvurulacak Kurumlar


Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri: İl ve ilçe düzeyinde faaliyet gösteren bu heyetler, tüketici şikayetlerinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Uyuşmazlıkların değeri belirli bir sınırın altında olan tüketici şikayetleri için başvurulabilecek yerdir.

Tüketici Mahkemeleri: Hakem heyetlerine başvuruda bulunulamayan ya da heyetin kararına itiraz edilen durumlar için tüketici mahkemeleri devreye girer. Tüketici haklarına ilişkin davaları çözmekle görevlidirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü: Tüketici haklarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve denetim faaliyetlerini yürütmekle görevli olan bu kurum, tüketici şikayetlerinin çözümüne de katkı sağlar.

175 Alo Tüketici Hattı: Tüketicilerin bilgi almak, şikayetlerini iletmek veya başvurularını yapmak amacıyla arayabileceği ücretsiz bir telefon hattıdır.

Tüketici Bilgi Sistemi (https://tuketici.gtb.gov.tr/tuketici-sikayetleri): Bu platform, tüketicilerin şikayetlerini online olarak iletebileceği ve sonuçlarını takip edebileceği bir sistemdir.

Tüketici dernekleri ve vakıfları: Tüketici haklarının korunması ve bilinçlendirme çalışmaları yapan bu sivil toplum kuruluşları, tüketicilere destek olmak ve şikayetlerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışır.

Şikayetlerinizi iletmek için hazırlayacağınız dilekçeye, konuya ilişkin belgeleri (fiş, fatura, sözleşme, garanti belgesi vb.) eklemeli ve başvuruda bulunacağınız kurumun istediği şekilde başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Online başvurular için ise, ilgili platformların web sitelerindeki şikayet dilekçesi formlarını doldurarak dijital başvurunuzu yapabilirsiniz.
1

Bir ülkenin kalkınması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 • A ) Doğru alanlara yatırım yapılması
 • B ) Yapılacak olan işi, işin ehline vermek
 • C ) Üretimin artırılmasına önem verilmesi
 • D ) Yatırımın sadece devlet tarafından yapılması

2

Türkiye'nin önemli petrol yatakları hangi bölgemizde yer almaktadır?

 • A ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • B ) İç Anadolu Bölgesi
 • C ) Guneydogu Anadolu Bölgesi
 • D ) Marmara Bölgesi

3

Aşağıdakilerden hangisi ürün satın almak yerine hizmet satın almak yoluyla gerçekleşen ekonomik bir faaliyettir?

 • A ) Hayvancılık
 • B ) Tarım
 • C ) Ormancılık
 • D ) Ulaşım

4

İncir adı yurdumuzda hangi ilimizle özdeşleşmiştir?

 • A ) Aydın
 • B ) Malatya
 • C ) İzmir
 • D ) Kars

5

Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ............. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

 • A ) ihracat
 • B ) ticaret
 • C ) ithalat
 • D ) ekonomi

6

Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür?

 • A ) Konya
 • B ) Ankara
 • C ) Artvin
 • D ) Antalya

7

Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ..................................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Tarım
 • B ) Ormancılık
 • C ) Denizcilik
 • D ) Yaylacılık

8

Yurdumuzda üretilen incir, üzüm, portakalın dış ülkelere satılmasına ne ad verilir?

 • A ) İhracat
 • B ) Ekonomi
 • C ) İthalat
 • D ) Dağıtım

"5. Sınıf Bilinçli Tüketici Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Tüketici haklarının yasalarla güvence altına alınması neden önemlidir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.