Sor

5. Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan, somut varlıklara mal denir.

Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir mal elde edilmesine üretim denir.
Üretim örnekleri:
→ Bir araba fabrikasında araba üretimi yapmak.
→ Bir gıda fabrikasında bisküvi üretimi yapmak.
→ Bir mobilya atölyesinde sandalye üretimi yapmak.
→ Bir inşaat firmasında ev yapımı işi yapmak.
→ Bir çiftlikte tarım ürünleri yetiştirmek.

Dağıtım örnekleri:
Üreticiler tarafından elde edilen malların, üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlarla taşınmasına dağıtım denir.
→ Bir kargo şirketinin paket teslimatı yapması.
→ Bir markette ürünlerin raflara yerleştirilmesi.
→ Bir pazar yerinde ürünlerin satışa sunulması.
→ Bir online alışveriş sitesinde müşteri siparişlerinin teslim edilmesi.
→ Bir inşaat malzemeleri firmasında müşterilere ürünlerin teslim edilmesi.

Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanılıp harcanmasına tüketim denir.
Tüketim örnekleri:
→ Bir kişinin marketten alışveriş yaparak evinde yemek yapması.
→ Bir kişinin giyim mağazasından kıyafet satın alarak kullanması.
→ Bir kişinin sinemaya gidip film izlemesi.
→ Bir kişinin restoranda yemek yemesi.
→ Bir kişinin kitapçıdan kitap alarak okuması.
1

Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında değildir?

 • A ) beslenme
 • B ) giyinme
 • C ) barınma
 • D ) seyahat

2

Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ...................................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Sanayi
 • B ) Tarım
 • C ) Madencilik
 • D ) Ormancılık

3

Yurdumuzda üretilen incir, üzüm, portakalın dış ülkelere satılmasına ne ad verilir?

 • A ) İhracat
 • B ) Ekonomi
 • C ) İthalat
 • D ) Dağıtım

4

Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır?

 • A ) İstanbul
 • B ) İzmir
 • C ) Erzurum
 • D ) Kocaeli

5

Küçükbaş hayvancılığın en uygun olarak yapıldığı alanlar bozkır bitki örtüsüne sahip olan yerlerdir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki hangi bölgede küçükbaş hayvancılık yapılır?

 • A ) Marmara Bölgesi
 • B ) İç Anadolu Bölgesi
 • C ) Karadeniz Bölgesi
 • D ) Akdeniz Bölgesi

6

Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • A ) nüfusu
 • B ) ekonomik faaliyetlerİ
 • C ) coğrafi özellikleri
 • D ) iklim tipi

7

Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Üretim
 • B ) ticaret
 • C ) İhracat
 • D ) İthalat

8

..........................., ekonomik faaliyetlerin son aşamasıdır
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Üretim
 • B ) Dağıtım
 • C ) Tüketim
 • D ) Toplama

"5. Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Nedir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Neler Öğrendik?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.