Sor

Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım çantasında hangi malzemeler bulunur?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bu konumuzda; Taşıtlardaki ilk yardım çantalarında neler bulunur? Arabada ilk yardım çantasında bulunması gerekenler? Araçlarda ilk yardım çantasında neler bulunur? sorularına cevap arayacağız.

Araçlarda İlk Yardım Çantasında Neler Bulunur?


♣ Büyük sargı bezi (2 adet)
♣ Esmark bandajı (1 adet)
♣ Hidrofil gaz steril (1 kutu)
♣ Turnike (1 adet)
♣ Üçgen sargı bezi (3 adet)
♣ Yara bandı (10 adet)
♣ Antiseptik solüsyon (1 adet)
♣ Alüminyum yanık örtüsü (1 adet)
♣ Plaster (1 adet)
♣ Tıbbi eldiven (2 çift)
♣ Çengelli iğne (10 adet)
♣ El feneri (1 adet)
♣ Küçük makas (1 adet)

Araçlarda İlk Yardım Çantasında Bulunan Malzemeler Niçin Kullanılır?


Büyük sargı bezi, yaranın üzerine koyulan pansuman malzemelerinin sabitlenmesi, kanamanın durdurulması ve yaralanmış bölgenin dış etkilerden korunması için kullanılır.

Hidrofil gaz steril, açık yaraların üzerini kapamak için kullanılır.

Üçgen sargı bezi, yaralanmış bölgenin sabitlenmesi ve askıya alınması için kullanılır. Kırık kolun hareketini önlemek için de uygundur.

Antiseptik solüsyon, basit yaraların temizlenmesi için kullanılır. Ancak solüsyon kullanıldıktan sonra yaralı bölgede kızarma, morarma ve şişlik görülürse hemen yıkanmalı ve sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Plaster, pansuman malzemelerinin sabitlenmesinde kullanılır. Ancak açık yaraya temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir.

Çengelli iğne, kumaşı kumaşa tutturmak için kullanılır.

Küçük makas, ilk yardım malzemelerini veya kazazedenin giysisini kesmek için kullanılır.

Esmark bandajı, kanamaların durdurulması için kullanılır. Özellikle kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarını durdurmak için idealdir.

Turnike, diğer malzemeler ile durdurulamayan atardamar kanamalarını durdurmak için kullanılır.

Yara bandı, küçük yara ve sıyrıklarda kullanılır.

Alüminyum yanık örtüsü, yanık vakalarında yaralının dış etkilerden korunması ve su kaybının önlenmesi için kullanılır. Ayrıca şoka giren yaralının vücut sıcaklığını korumak için de kullanışlıdır.

Tıbbi eldiven, yaralıya mikrop bulaşmasını önlemek ve ilk yardımcının kendisini korumak için kullanılır. Yaralıya ait kan ve salya gibi sıvılardan da hastalıklar bulaşabileceğinden eldiven kullanımı önemlidir.

El feneri, aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda yaralıya müdahale etmek ve yardım çağırmak amacıyla kullanılır.
1

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım ilkelerinin doğru sıralanışını göstermektedir?

 • A ) tanı, tedavi, taşıma
 • B ) taşıma, tanı, tedavi
 • C ) tedavi, tanı, taşıma
 • D ) tanı, taşıma, tedavi

2

İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Hastaneye ulaşana kadar ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtarmak
 • B ) Muayene edip, ilaç vermek
 • C ) Acele işi olan kişinin işini halletmek
 • D ) Bozulan aracı tamir etmek

3

Trafikte bir kaza gördüğümüzde yapmamız gerekenlerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

 • A ) Yaralıları hemen araçtan çıkarmalıdır.
 • B ) Bir süre bekleyip ortamı sakinleştirmelidir.
 • C ) Bir şey olmamış gibi yoluna devam etmelidir.
 • D ) Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini aramalıdır.

4

Aşağıdakilerden hangisi, solunumu durmuş hasta ya da yaralıya yapılacak ilk yardım uygulamasıdır?

 • A ) şoku önleme
 • B ) yapay solunum
 • C ) kalp masajı
 • D ) kanamayı durdurma

5

Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken ilk müdahaleye ne ad verilir?

 • A ) Ameliyat
 • B ) Muayene
 • C ) Sargı
 • D ) İlk yardım

6

Hangisi yardıma ihtiyaç duyulduğunda aranabilecek numaralardan biri değildir?

 • A ) 110
 • B ) 112
 • C ) 155
 • D ) 171

7

Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır?

 • A ) Kendi evlerine
 • B ) En yakın sağlık kuruluşuna
 • C ) En yakın muhtarlığa
 • D ) Polis merkezine

8

Yaralıların, kaza yerinden bir sağlık kuruluşuna kadar uygun yöntemlerle taşınması, ilk yardımın hangi temel ilkesidir?

 • A ) Ulaştırma
 • B ) Tanı
 • C ) Taşıma
 • D ) Tedavi

"Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım çantasında hangi malzemeler bulunur?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Solunum yolunun açık tutulmasının önemi nedir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.