Sor

Seracılık Türkiye'de hangi bölgelerinde yapılıyor? Neden?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Seracılık, Türkiye'nin pek çok bölgesinde yapılmaktadır. Ancak, bu faaliyetin daha yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgeler Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'dir.

Akdeniz Bölgesi'nde seracılık, bölgenin sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle oldukça yaygındır. Bu bölgede özellikle Antalya, Mersin ve Adana gibi şehirlerde seracılık faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Ege Bölgesi'nde seracılık, iklim koşullarının yanı sıra toprak yapısının da uygunluğu nedeniyle oldukça yaygındır. Bu bölgede özellikle İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerde seracılık faaliyetleri yapılmaktadır.

Marmara Bölgesi'nde ise seracılık, özellikle İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerin yakınında yapılmaktadır. Bu bölgedeki seracılık faaliyetleri, şehirlerin taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Seracılığın Türkiye'de bu bölgelerde yapılmasının nedeni ise, bu bölgelerin iklim koşullarının ve toprak yapısının seracılık faaliyetleri için uygun olmasıdır. Ayrıca bu bölgelerin tarım sektörüne yönelik altyapı ve tecrübeleri de seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
1

Turşu yaparken hangisi kullanılmaz?

 • A ) Sebze
 • B ) Nişasta
 • C ) Sirke
 • D ) Tuz

2

Mesleklerle ile ilgili hangisi söylenemez?

 • A ) İnsanların yaşamını sürdürmek için yaptığı içtir.
 • B ) Çalışma, bilgi birikimi ve yetenek gerektirir.
 • C ) Her mesleği herkes yapabilir.
 • D ) İş başarısı günlük hayatımızı da etkiler.

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Üretilen bir ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına dağıtım denir.
 • B ) Sosyal ihtiyaçlar hepimiz için aynıdır.
 • C ) Canlılar, beslenme ihtiyaçlarını karşılayamazsa yaşayamazlar
 • D ) Oyun oynamak bir çocuğun en önemli sosyal ihtiyaçlarındandır

4

Aşağıdakilerden hangisi tüketim aşamasına örnektir?

 • A ) Buğdayın ekilmesi
 • B ) Buğdayın un yapılması
 • C ) Ekmeğin marketlere dağıtılması
 • D ) Marketten ekmeğin satın alınması

5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İstekler ihtiyaçlardan önce alınmalıdır.
 • B ) İhtiyaçlarımızı anne ve babamız belirlemelidir.
 • C ) Yiyecek ve giyecekler isteklerimizdir.
 • D ) İnsanların istekleri farklılık gösterebilir.

6

İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılarken en çok neye dikkat etmeliyiz?

 • A ) İsteklerimizi karşılamaya
 • B ) Zevkimize
 • C ) Bütçemize
 • D ) Mutluluğumuza

7

Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesi hazırlanırken en son düşünülmelidir?

 • A ) giyim
 • B ) yüzme
 • C ) barınma
 • D ) beslenme

8

I : Barınma
II : Oyuncak alma
III : Yeme-içme
IV : Geziye gitme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zorunlu ihtiyaçlarımızdandır?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) II ve IV

"Seracılık Türkiye'de hangi bölgelerinde yapılıyor? Neden?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla yaptığımız faaliyetler nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.