Sor

İhtiyaç nedir? Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ihtiyaç olarak adlandırılır.

İhtiyaç, bir bireyin hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan temel gereksinimlerdir. Bu gereksinimler, yiyecek, su, barınma, sağlık hizmetleri, güvenlik, eğitim gibi temel ihtiyaçlar olabilir. İhtiyaçlar, temel insan gereksinimleridir ve karşılanmaları hayati önem taşır.

İstek ise ihtiyaçlarımızı karşılamak için sahip olmak istediğimiz şeylerdir. Bunlar lüks tüketim malları, seyahat, giyim gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli olmayan şeyler olabilir.

İhtiyaç ile istek arasındaki fark, bir ihtiyaç hayatta kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli olan bir gereksinimdir. İstek ise hayatta kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli olmayan, ancak bireyin hayatını daha keyifli hale getirebilecek şeylerdir.

Örneğin, yiyecek ihtiyacı bir insanın hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gereklidir. Ancak birinin bir arabaya sahip olmak istemesi, hayatta kalması veya sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerekli olmayan bir istektir.

Bu nedenle, ihtiyaçlar temel gereksinimleri karşılamak için gerekliyken, istekler daha çok keyif için olan gereksinimlerdir.

Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?Gıda: İnsanların hayatta kalmaları için yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaçları vardır. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi besin öğeleri, sağlıklı bir vücut fonksiyonu için gereklidir.

Su: İnsanlar, vücut fonksiyonları için yeterli miktarda su içmek zorundadır. Su, vücut sıvılarını dengede tutar ve organların düzgün çalışmasını sağlar.

Barınma: İnsanlar, uygun barınma koşullarına sahip olmalıdır. Bunun için güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ev veya barınak gereklidir.

Giyim: İnsanlar, uygun giyim giymek zorundadır. Giyim, insanları dış etkenlerden korur ve uygun sıcaklıkta tutar.

Sağlık hizmetleri: İnsanlar, sağlık sorunları ile başa çıkmak için uygun sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu, düzenli sağlık kontrolleri, ilaçlar ve tedavileri içerir.

Eğitim: İnsanlar, bilgi ve becerilerini geliştirmek için uygun eğitime ihtiyaç duyarlar.
1

Alışverişlerimizde aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?

 • A ) Sevdiğimiz ürünleri almaya
 • B ) Kalite ve bütçemize uygunluğa
 • C ) Pahalı olmasına
 • D ) Güzel paketli olmasına

2

Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.
( ) Gitar, temel ihtiyaçtır.
( ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir.
( ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.
( ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir.

 • A ) YYDD
 • B ) YDDY
 • C ) YDYD
 • D ) YDDD

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Reklamı yapılan her ürün kalitelidir.
 • B ) Bisiklet, temel ihtiyaçlarımızdan biridir
 • C ) Bütün meslekler toplum için önemlidir
 • D ) Bir ürünün, standartlara uygunluğunu mahkemeler belirler.

4

Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesi hazırlanırken en son düşünülmelidir?

 • A ) giyim
 • B ) yüzme
 • C ) barınma
 • D ) beslenme

5

Son kullanma tarihini hangi ürünü alırken inceleriz?

 • A ) Buzdolabı
 • B ) Süt
 • C ) Kitap
 • D ) Beslenme çantası

6

Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile ifade edilebiliiriz?

 • A ) ihtiyaç
 • B ) istek
 • C ) gereksinim
 • D ) gelir

7

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İhtiyaçlarımızı karşılarken zorunlu ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz.
 • B ) Bütçemize uygun şekilde alışveriş yapmalıyız.
 • C ) İhtiyaçlarımızı önem sırasına koymalıyız.
 • D ) Temel ihtiyaçlarımızdan önce isteklerimizi karşılamalıyız.

8

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyacımızdır?

 • A ) ayakkabı
 • B ) sakız
 • C ) oyuncak
 • D ) çikolata

"İhtiyaç nedir? Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bütçe yapma alışkanlığının insanlara sağlayacağı yararlar nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.