Sor

Kimlik kartında bulunan çipte hangi bilgiler kayıtlıdır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Yeni Kimlik kartı, yeni dünyanın gelişmelerine paralel olarak hayatımıza teknolojik gelişmelere uygun ve güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte, aynı zamanda yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız yongaya (çip) sahiptir.

Kimlik kartında bulunan çipte hangi bilgiler kayıtlıdır?
Kişiye ait fotoğraf, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt numarası, aile sıra numarası vb. ile kimlik kartının veriliş yeri, veriliş nedeni, kayıt numarası ile parmak izleri kayıtlıdır.

Kimlik kartımın arka yüzünde sadece anne ve baba adlarına yer verilen bölüm yer alıyor.
Yeni kimlik kartlarımıza akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip (yonga) de bu yüzde bulunuyor.
Bu çipe kartın sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik doğrulamada kullanılacak bilgiler kaydediliyor.
Ayrıca eski nüfus cüzdanlarımızda ayrıntılı olarak yer verilen nüfus kayıt bilgileri de bu bölüme depolanıyor.
1

Bize özgü duygu ve.................................... bireysel farklılıklarımızdandır. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A ) Düşüncelerimiz
 • B ) Eşyalarımız
 • C ) Sözlerimiz
 • D ) Davranışlarımız

2

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıklarımız ile ilgilidir?

 • A ) Sakla samanı, gelir zamanı.
 • B ) Beş parmağın beşi bir olmaz.
 • C ) Ayağını yorganına göre uzat.
 • D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

3

Hangisi insanları birbirinden ayıran fizksel özellikerden değildir?

 • A ) Boy uzunluğu
 • B ) Kilo
 • C ) Saç rengi
 • D ) Duygu

4

Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.
Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız?

 • A ) Niçin bu kadar duygusalım?
 • B ) İlgi alanlarım nelerdir?
 • C ) Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • D ) Onlar gibi olsaydım, ne yapardım?

5

Hangi cümlede cümleyi söyleyen kişi kendisine ait bir özelliği belirtmektedir?

 • A ) Öğretmenimiz bizleri çok seviyor.
 • B ) Ninem sürekli kitaplar okur.
 • C ) En sevdiğim renk yeşildir.
 • D ) Kardeşim 1. sınıfa gidiyor.

6

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

 • A ) Göz rengimiz
 • B ) Parmak izimiz
 • C ) Düşüncelerimiz
 • D ) Boy uzunluğumuz

7

Olayların oluş sırasına göre düzenlenmesine ............................ denir

 • A ) kronoloji
 • B ) ekoloji
 • C ) astroloji
 • D ) kardoloji

8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bireysel farklılıklar bizi diğer insanlardan faklı ve özel yapar.
 • B ) Duyarlı insanlar, çevrelerindeki insanlara yardımcı olur.
 • C ) Tüm bireyler duygu ve düşüncelerini aynı şekilde ifade eder.
 • D ) İnsanların farklılıkları toplum için zenginliktir.

"Kimlik kartında bulunan çipte hangi bilgiler kayıtlıdır? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Eski kimlik kartlarıyla yeni kimlik kartları arasındaki farklar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.