Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzmir / Bornova
Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi/Yerel
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı ---
Okulun Taban Puanı 308.3681
Güncel Yüzdelik Dilimi 41.59
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmir ili Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa Merkezi/Yerel Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

  Alanlarımız

 • Gıda Teknolojisi Alanı
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 308.3681 41.59
2018 259.4547 35.21
2017 - -
27 Aralık 1962 Yılında 6000 m2saha içerisinde bulunan 576 m2 zemine oturan 26 odası ve 2 salonu bulunan bahçeli geçici kiralık binasında eğitim öğretime başlanmıştır.

Okulumuz (MEGEP)Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini GüçlendirmeProjesi kapsamındapilot okulkapsamına alınmış ve bu kapsamda öğretmen ve öğrencilere yurt dışı okul gezileri yapılmıştır. Ayrıca MEGEP Projeleriyle uluslar arası yarışmalarda dereceler alınmıştır.

Okulumuzda halen Anadolu Teknik Lisesibünyesinde Gıda teknolojisi alanının; Gıda kontrol ve Zeytin işleme dallarında ,Giyim Üretim Teknikleri Alanının Hazır Giyim Model Makineciliği dalında, Anadolu Meslek Lisesibünyesinde Büro yönetimi Alanının Yönetici sekreterliği dalı, Bilişim teknolojileri Alanı Bilgisayar Teknisyenliği ve, Web Programcılığı ,Veri Tabanı İşletmeciliği, Bilgisayar Teknik Servisi dallarında. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ;Servis Hizmetleri,Mutfak Hizmetleri , pastacılık dallarında .Giyim Üretim Teknikleri Alanı;Hazır Giyim Model Makineciliği.Gıda teknolojisi alanı; Gıda kontrol, Zeytin işleme dalları.Grafik ve fotoğrafçılık alanı; grafikdalı .Çocuk gelişimi ve eğitimi ; Erken çocukluk eğitimi ve Özel eğitimi dalları. Meslek Lisesi bünyesinde Grafik ve fotoğrafçılık alanıgrafik dalı. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı Erken çocukluk eğitimi ve Özel eğitimi dallarında.Açık Meslek Lisesi bünyesinde Çocuk Gelişimi alanı erken çocukluk dalı. Grafik ve fotoğraf alanı grafik dalı.Giyim üretim teknolojisialanı ,Hazır Giyim Model Makinecilik dalı .Yiyecek içecek hizmetleri alanımutfak dalı. Büro yönetimi Alanı Yönetici sekreterliği eğitimi verilmektedir.

Ayrıca 36-72 ay Yaş grubu okul öncesi eğitimiUygulama Sınıfımızda verilmektedir.Okulumuzda toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleğinin temel becerilerini kazanmış, bilinçli bireyler yetiştirilmektedir. Aynı zamanda üniversite eğitimine hazır bir öğrenci profili de kazandırılmaktadır. Halen 5 okul türü 7 alanda 1650 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Vizyon Çağın teknolojik gelişmelerini kullanabilen sektörün ihtiyacını karşılayabildiği gibi, bu alanlarda yaratıcı atılımlar yapabilecek nitelikte geleceğin dünyasında yerini alabilecek meslek dalı mezunlarını yetiştirmek.

Misyon Atatürk´ün çizdiği yolda yaşam boyu öğrenim ilkesi doğrultusunda, okulumuz için belirlenmiş eğitim-öğretim programını bilgi çağı, iş yaşamı ve teknolojik gelişmelere uygun; çağdaş, yenilikçi, öğrenci merkezli, hoşgörülü, araştırmaya dayalı, öğretim yöntemleriyle evrensel değerlere uygun eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.
 • Öğretmen :113
 • Rehber Öğretmen :3
 • Öğrenci :1241
 • Derslik :17
 • Tel 02323881729
 • Fax 02323886505
87 Sokak No1 Bornova / İZMİR
  http://bornovameslekiveteknikal.meb.k12.tr
İlk yorumu siz yapın !

Tanıtım Kartı

İl İzmir
İlçe Bornova
Tel 02323881729
Fax 02323886505
Web http://bornovameslekiveteknikal.meb.k12.tr
Adres:

87 Sokak No1 Bornova / İZMİR

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum