S:1

Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır?

Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır? sorunun cevabı "Tercüman-ı Ahval" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Dini bayramlarımız 2 tanedir. Bunlar; ............... ve ............ bayramıdır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Hangi spor dalında sürtünme kuvvetinin çok az olduğu bir zemin gerekir? "10 050" beş basamaklı doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Milli Mücadelenin ilk mitingi (toplantısı) nerde yapılmıştır? Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir? 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? Aşağıdakilerden hangisini evimizde ulaşım aracı olarak kullanırız? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gelir ve giderlerin dengelemek için yapılan planlamaya................ denir. Noktalı yere gelmesi gereken uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne olarak kullanılmıştır? Kurtuluş Savaşı hangi savaşla sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Atalarımız neden Ev alma, komşu al. Demiş olamaz? Bir namazın ilk rekatında sırasıyla aşağıdakilerden hangileri okunur. Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.Çoklu Zekâ Kuramına göre Ayşenin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığımız bir başvuruya cevap verme süresi ne kadardır? "Akşam eve geldik." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Eşlenmiş sentrozomlarII. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleriIII. Homolog kromozomların kardeş kromatitleriIV. Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleriV. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleriCross-over olayı yukarıda verilenlerin hangisinde gerçekleşir? Sabah imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yemek ve içmekten uzak durmaktır.Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bilimde önermeler birbiriyle çelişmez. Tüm bilimsel yargılar mantık kurallarına uygundur.Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa) düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik. (Nahl suresi, 64. ayet)Bu ayette Kuranı Kerimin hangi yönüne değinilmemiştir? Ağacın dalında 30 kuş vardı. 9 si uçtu. Ağacın dalında kaç kuş kaldı? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre örneğidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerine göre ilk sırada yer alır? 15 x ( 50-22) işleminin sonucu kaçtır? Bir iletkenin uçları arasına 4 Volt potansiyel fark uygulandığında iletkenden geçen akım 2 Amper oluyor.Buna göre, aynı iletkenin uçları arasına 8 Volt potansiyel fark uygulandığında iletkenin direnci kaç ohm olur? Gözün beslenmesini sağlayan kan damarlarının bulunduğu tabaka aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye kaç tane coğrafi bölgeye ayrılmıştır? • İnanç ve ibadet özgürlüğünün güvencesidir.• Din işleriyle devlet işlerinin ayrılmasını öngörür.Bu özellikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Fikret, tasvir gücü kuvvetli bir şairdir. Dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçaya göre Tevfik Fikretin hangi edebî akımdan etkilendiği söylenebilir? Bir çiftlikte 26 inek, 5 at, 18 koyun vardır. Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? İnsanlar yüzyıllardan beri düşündüler, konuştular, sonunda yazmayı öğrendiler. Önceleri, yaptıkları anıtlara, tapınakların duvarlarına yazı yazdılar. Sonra kil tabletler, papirüs yaprakları denendi. Kâğıt ve mürekkep kullanımıyla yazı gelişimini tamamladı, düşünce ölümsüzlüğe kavuştu. Böylece uygarlıkların sağlam temelleri atıldı.Bu parçaya en uygunbaşlık aşağıdakilerden hangisidir? Resimleri görüntülemek için öncelikle galeri uygulamasını başlatın. Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin. Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretmen öğrencilerinden Emek ve Rızık konusuyla ilgili ayet ve hadis bulmalarını istemiştir.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır. Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının; I.Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarmasıII. Birlik ve beraberliğin sağlanmasıIII.Himaye düşüncesinin oluşmasıgibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? Derin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde İçinde ona karşı derin bir sevgi besliyordu. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Bir ilçede 3416 erkek, erkeklerden 177 fazla kadın ve kadınlardan 235 kişi eksik çocuk yaşıyor.Bu ilçenin nüfusu kaç kişidir? 3 ile 7 ‘nin arasındaki fark kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir